Vlada TK: Zaštita kulturno – historijske i prirodne baštine

Dosadašnji rad, provedene, ali i planirane aktivnosti Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona bile su tema današnjeg sastanka direktora Zavoda Kemala Nurkića i njegovih saradnika sa premijerom Tuzlanskog kantona Jakubom Suljkanovićem i ministricom kulture sporta i mladih Slavenom Vojinović.

Zavod za zastitu KHiP naslijedja 01 02 04 2019Nakon prezentacije časopisa za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe „Baština sjeveroistočne Bosne” i kataloga „Nacionalni spomenici Tuzlanskog kantona” čiji je izdavač Zavod, premijer Suljkanović je izrazio zadovoljstvo rezultatima koje Zavod postiže sa izuzetno skromnim, kako materijalno tehničkim, tako i ljudskim resursima.
„Ovo su izuzetno značajna djela koja objedinjuju i sistematično prikazuju značajnu kulturnu, historijsku i prirodnu baštinu našeg kraja, te daju značajan doprinos našoj kulturi sjećanja” rekao je premijer Suljkanović ističući bitnost zaštite bogate kulturno-historijske i prirodne baštine našeg kraja.
Ministrica Vojinović je ovom prilikom istaknula da brojni historijski i spomenici kulture osim historijskog značaja, imaju i ogroman turistički potencijal, te s tim u vezi pozvala na povezivanje i umrežavanje institucija koje mogu dati doprinos u promociji i ostvarivanju ovog potencijala.
Imajući u vidu sve navedeno, danas je izražena podrška radu i budućim aktivnostima Zavoda.
Osim premijera Suljkanovića i ministrice Vojinović sastanku su danas prisustvovali i savjetnici premijera Zijad Mahmutović i Muzafer Brigić, dok su u ime Zavoda uz direktora Nurkića bile Munisa Kovačević i Merima Pašić.