DOBOJ ISTOK: U kabinetu općinskog načelnika održan radni sastanak

Općinski načelnik gosp. Kemal Bratić, danas je održao radni sastanak sa komandirom policije gosp. Farukom Avdagićem, direktorom centra za socijalni rad gosp. Omerom Konjićem i njihovim saradnicima.
Tema radnog sastanka je bila vršnjačko nasilje kao i drugi problemi na području Općine te preventivno djelovanje na otklanjanju istih. Zaključak sa sastanka je; osuđuje se svaki vid nasilja pa i vršnjačkog te će se u narednim danima održati prošireni radni sastanak na kojem će prisustvovati i direktori javnih ustanova sa područja Općine Doboj Istok a na kojem će se dogovoriti dinamika održavanja predavanja predstavnika policijske stanice, centra za socijalni rad i drugih javih ustanova sa područja Općine Doboj Istok. Predavanja će se održati po svim odjeljenjima u našim školama na temu „Recimo stop vršnjačkom nasilju“.
Ovom prilikom Općinski načelnik poziva sve učenike sa naše Općine da budu dobri prijatelji, da pomažu jedni drugima i da se više nikada ne ponovi vršnjačko nasilje u našim školama.