Pogledajte ko ima pravo na usluge mobilnog tima za ovjeru zdravstvenih knjižica

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona omogućava osiguranim licima da vrše provjeru obveznika za ovjeru zdravstvenih legitimacija na period do 6 mjeseci.
Posebnom Odlukom odobrava se ovjera zdravstvenih legitimacija na period do 6 mjeseci za porezne obveznike koji vrše redovnu uplatu doprinosa, a radi smanjenja gužvi u poslovnicama.
Ovjera zdravstvenih legitimacija vršit će u poslovnicama zdravstvenog osiguranja i u sjedištu poreznih obveznika koji za to izraze interes od strane Mobilnog tima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.
Porezni obveznici kojima će biti ovjerena zdravstvena legitimacija na period od 6 (šest) mjeseci nalaze se na spisku koji je objavljen na web stranici Zavoda.
Odobravanje ovjere zdravstvenih legitimacija poreznim obveznicima koji redovno uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje, a koji nisu navedeni na spisku, vršit će se dopunama/ažuriranjem spiska na web stranici Zavoda.

Spisak obveznika kojima je odobrena ovjera na period do 6 (šest) mjeseci nalazi se u dole postavljenom linku.

Spisak 

ili putem linka Prava osiguranih lica