Podržana izgradnja sanitarne deponije u Tuzlanskom kantonu

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu vrijednog šest miliona eura za Projekt izgradnje sanitarne deponije na području općina Živinice, Banovići i Kladanj između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Izgradnjom sanitarne deponije bit će riješeni dugogodišnji problemi sa otpadom na području ove tri općine ali i Tuzlanskog kantona, a 60% projekta se odnosi na općinu Živinice, 30% na općinu Banovići i 10% na općinu Kladanj.

Realizacijom ovog projekta pomoći će se svim općinama da poboljšaju dosadašnji standard upravljanja otpadom, unaprijede okoliš  i približe ovu regiju standardima EU.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda, s alokacijom sredstava na  Federaciju BiH, odnosno općine Živinice, Banovići i Kladanj.

Ministarstvo finansija i trezora će nakon završenih pregovora Vijeću ministara BiH dostaviti prijedlog ugovora na razmatranje.