Danas zasjeda Vlada TK: Na dnevnom redu 12 tačaka

Danas zasjeda Vlada Tuzlanskog kantona. Ministri će na sjednici razmatrati 12. tačaka Dnevnog reda, a između ostalog, tu će se naći i Odluka o utvrđivanju kriterija za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za period april-juni školske 2018/2019. godine.

Također, ministri će razmati i Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 01.01. – 31.12.2018. godine.