Počinju radovi na sanaciji puta u tuzlanskom naselju Krojčica

Iz Službe za  komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla obavještavaju građane, da će  se od danas ( 21.januara 2019.), izvoditi radovi na sanaciji dijela puta sa kanalizacionom mrežom u naselju Krojčica.

Radovi se izvode na regionalnoj cesti R-470, Tuzla–Dubrave, na stacionaži 0+640 sa desne strane, odakle se kanalizacija proteže do stacionaže 0+880. Tokom izvođenja radova dolaziti će do otežanog odvijanja saobraćaja.

Radovi će se vršiti u skladu s vremenskim uslovima. Mole se građani za strpljenje do okončanja radova, kao i na poštivanje postavljene saobraćajne signalizacije, te da koriste alternativne putne pravce ukoliko je potrebno.

(fejm.ba)