Početak radova na rekonstrukciji objekta Kuća prirode na Ilinčici

U sklopu prvedbe projekt Panonsko-jadranska veza PACON 27.10.2021 su započeti radovi obnove i rekonstrukcije objekta“Dom prirode“ na Ilinčici. Ugovor za izvođenje radova zakljućen je sa kompanijom „TEHNOGRAD“ doo za građevinski inženjering Tuzla, a projektom će pored obnove postojećeg objekta biti obuhvaćeno i vanjsko uređenje kompleksa, što će podrazumjevati izgradnju (sjenika), obnovu i uređenje postojećeg vanjskog toaleta namijenjenog posjetiocima izletišta Ilinčice, uređenje pristupne staze, te obnovu i uređenje ljetne bašte sa igralištima za djecu.
Infrastrukturni radovi na uređenju izletišta Ilinčica započeli su tokom septembra i uključivali su postavljanje LED rasvjete u dužini od 1200 metara na pristupnom putu koji vodi do objekta Doma prirode, te uređenje 16 mikro lokacija za odmor posjetilaca izletišta. Projektom će biti obuhvaćeni radovi na izgradnji biciklističko-edukativne staze u dužini od četiri kilometra, te uređenjeplatoa(vidikovca)kojim
će se omogućiti panoramski pogled na Grad Tuzlu.
Gradonačelnik Grada Tuzle,Jasmin Imamović, posjetio je lokaciju , te izjavio, da je najvažnije da su Grad Tuzla i NERDA sa tuzlanske i bosansko-hercegovačke strane učestovali u jednom konkursu Evropske unije IPA fondovi-Inerreg Prekogranične saradnje, zajedno sa Općinom Nijemci iz Hrvatske i sa JP Nacionalni parkovi i Centrom za zaštitu i proučavanje ptica iz Podgorice.U zaista oštroj i brojnoj konkurenciji, osvojili smo 1000.000 KM za realizaciju projekta Panonsko-jadranska veza, modnosno za uređenje izletišta Ilinčica. Nedavno smo završili piknik lokacije i rasvjeta je gotova i to LED rasvjeta , ekološko i štedljiva rasvjeta još preostalog da se izvrši priključenje u elektro mrežu. Sada idemo dalje , NERDA  i Grad Tuzla zajedno kao partneri za obnovu i rekonstrukciju Kuće prirod, izjavio je.
Kuća prirode imat će adekvatne sadržaje, prostor za edukovanje, ali i kuhinju i prostor za rekreaciju, na raspolaganju bicikle za iznamljivanje , imati ćemo i bicikle i pješačke staze. Pravimo jedno moderno izletište, jedn novu lokaciju za odmor, rekreaciju, ali i edukaciju naročito mladih , istakao je gradonačelnik Jasmin Imamović.
Prema riječima ,Amire Kavgić , projektnog koordinatora Udruženja za razvoj Nerde, projekat PACON ima za cilj doprinjeti razvoju održivog turizma korištenjem i aktiviranjem neiskorištenih prirodnih resursa prekogranične regije. To če se postići obnavljanjem i uređenjem tri prirodna dobra u Nijemcima (Hrvatska, Tuzla (BiH) i Skandinavsko jezero(Crna Gora), ali i aktivnostima izgradnje kapaciteta usmjerenim na jačanje vještine i kapaciteta ciljnih grupa u održivom upravljanju turističkim destinacijama.
Projekat Panonsko-jadranska veza /PACON sufinansiran je sredstvima ERDF-A i IPAII fondova Evropske unije kroz Interreg IPA –CBC Program Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.
Ukupna vrijednost projekta je 1.870, 267, 92, a iznos od 1, 578.319, 07 EUR sufinansiran je od strane Evropske Unije. Trajanje projekta je 24 mjeseca počevši od 15 .10 .2021 do 14.10. 2022.godine.


Piše: Duška REBIĆ