Penzionerima u TK uz julsku penziju jednokratna pomoć sa federalnog i kantonalnog nivoa

Isplata penzija u Federaciji BiH planirana je za 5. avgust ove godine, a u sklopu isplate penzija za juli penzionerima penzionerima će biti isplaćena i jednokratna novčana pomoć Vlade Federacije BiH u iznosu od 100 KM. Iz Federalnog zavoda PIO pojasnili su da pravo na spomenuti iznos imaju korisnici penzije Federalnog zavoda PIO s prebivalištem u BiH, a koji su zatečeni u isplati penzije na dan isplate, dok korisnici naknade za tjelesnu onesposobljenost i penzioneri koji su u radnom odnosu ne ostvaruju pravo na naknadu. Penzioneri sa najnižim penzijama u Tuzlanskom kantonu, pored jednokratne pomoći Vlade Federacije, uz julsku penziju dobit će i jednokratnu pomoć Vlade TK također u iznosu od 100 KM. Jednokratna pomoć za penzionere u TK, bit će isplaćena preko Federalnog fonda PIO MIO.

„Dakle, radi se o jednokratnoj pomoći za penzionere u visini od 100 KM. Imajući u vidu da je ugovor potpisan sa 1.6. 2022. godine, a s druge strane isplata se vrši do 5. avgusta, imamo juli gdje su novi penzioneri ušli u pravo, tako da smo bili primorani da usvojimo novi Aneks, odnosno da dodatnih 6000 maraka doznačimo Federalnom zavodu kako oni penzioneri koji su skoro ušli u pravo ne bi bili izostavljeni“, izjavio je Mirsad Muhamedbegović, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK.