Amra Hamidović: Naše najveće bogatstvo je naša domovina

I u ovim teškim danima za mlade u Bosni i Hercegovini i vremenu kada sve više odlučuju da budućnost grade vani, nastojali smo da pronađemo one  primjere mladih osoba koji ne žele da napuste  domovinu nego znanje i vještine stavljaju u svrhu pokretanja promjena u našem društvu. Amra Hamidović zasigurno je jedna od onih koji budućnost i sebe ne vide negdje drugo, nego u Bosni i Hercegovini.

Amra Hamidović je Osnovnu školu završila  u Šerićima, a potom Behram-begovu medresu u Tuzli. Student je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Nakon završetka Srednje škole  aktivno se uključila u stvaranju boljih uslova života i radu  lokalne zajednice. Njen aktivizam se ogleda u nekoliko polja:   radu sa mladima i  sa ženama, posebno na polju snaženja mjesta i uloge žene u porodici i u široj zajednici.

Zahvaljujući predanom radu i rezultatima, od 2019. godine je imenovana  za predsjednicu Odjela za brak i porodicu Medžlisa IZ Živinice, a potom i za voditeljicu Savjetovališta za brak i porodicu pri Medžlisu Živinice. U radu ovih tijela, posebna pažnja se poklanja izgradnji harmoničnih odnosa u porodicama, kao osnovnim ćelijama društva i zajednice. Volonterski je angažovana i u rad NO MIOS, koja se bavi unapređenjem sistema obrazovanja u BiH.

Majka je dvoje djece.

 

Na samom početku razgovora, kao mlada osoba, kako vidite položaj mladih u bh društvu. Koji su to najveći problemi i prepreke na koje nailaze?

Amra Hamidović:-Iz različitih reakcija može se zaključiti da mladi ljudi nisi baš zadovoljni svojim položajem u našem društvu. Kao razloge za takvo stanje spominju nejednake prilike, sistem obrazovanja, nedovoljno visoke plate, nesigurno stanje u državi i okruženju, a u nekim slučajevima spominju pojavu korupcije, nepotizma i sličnih pojava koje nisu dobre.

S druge strane u zemljama EU mladim ljudima se nude prilike za sigurna zaposlenja, više mogućnosti kod promjena radnih mjesta, odgovarajuće plate, socijalna i druge vrste sigurnosti. Nadalje, i pored teškoća u našem društvu, svjedoci smo da mladi i obrazovani ljudi u IT sektoru, tehničkim naukama mogu naći dobra zaposlenja i imaju i dobra primanja, mogućnosti da se usavršavaju itd.

U  rješavanju ovog izazova našeg društva i zajednice, nužno je uspostaviti otvoren i stalan dijalog  i pružiti mladim ljudima mogućnost da oni prvenstveno iznesu svoje viđenje problema. Otvoren i stalan dijalog će nas sve uputiti na rješavanje uzroka, a ne samo na pokušaje rješavanja posljedica ovakvog stanja.

Za mlade možemo reći da su budućnost svake zemlje, pa i naše. Koliko zapravo možemo govoriti o tome kao o svjetloj strani našeg društva, kada većina njih opstanak i ostanak ne vidi u ovoj državi?

Amra Hamidović:-Ne bih se složila da većina mladih ljudi ne vidi svoj opstanak ovdje. Naši mladi i obrazovani ljudi itekako imaju prostora za ostanak i kvalitetan život u našoj zemlji, svjesni da se tu najbolje osjećaju. Međutim, mladi ljudi danas imaju visoke ambicije, imaju dinamično razmišljanje i ne žele gubiti vrijeme na ‘sukobljavanje’ sa situacijom kao što su birokratija i druge gore pobrojane pojave u našem društvu. Bez obzira na sve i trenutno stanje, mladi ljudi jesu svijetla tačka u našem društvu, resurs koji nema svoju cijenu i u koji se mora i vrijedi ulagati.

Kako i na koji način zadržati mlade ovdje?

Amra Hamidović:-Kao prvo uspostavom otvorenog dijaloga  sa mladim  ljudima  radi  zajedničkog rada na rješavanju ovog  izazova, ravnopravnim odnosima prema svima,uređenjem sistema obrazovanja, davanjem prilika mladim ljudima i izgradnjom povjerenja prema njima, otklanjanjem pojava korupcije kod zapošljavanja, većim platama, socijalnom brigom, stimulacijom kod zasnivanja zajednica  i rađanja djece, pomaganjem u rješavanju stambenih pitanja i drugo, povezivanjem sa zajednicama u dijaspori ‘uvlačenjem’ više mladih ljudi u politički život i odlučivanje kako bi se i na taj način poboljšalo rješavanje spomenutih problema.

Kao majka dvoje djece, kako biste prokomentarisali nedavno usvojenu inicijativu za davanje naknade nezaposlenim majkama/porodiljama i izjednačavanjem sa porodiljama u KS? Hoće li to na neki način olakšati odluku mladih bračnih parova za proširenjem porodice, ali možda i neke koji su bili na granici da budućnost nastave graditi negdje drugo, ostanu u ovoj državi?

Amra Hamidović: -Da, svakako i tu treba tražiti i drugih oblika pomoći i podrške. Potrebna je veća pomoć i  podrška porodicama koje imaju djecu sa poteškoćama u razvoju, te Centrima u kojima ta naša zlatna djeca borave.

Bosna i Hercegovina je bogata zemlja, koja ima mnogo šta za iskoristiti. Šta biste izdvojili kao najveće bogastvo?

Amra Hamidović: -Naše najveće bogatsvo je naša domovina i naši vrijedni građani, naša prirodna bogatstva, naše namjere i opredijeljenost da zajedno sa svim građanima  BIH gradimo bolju i prosperitetniju   budućnost  za sve nas. Na tom putu ima i biće i više  izazova, ali mi nemamo pravo da se prepustimo i ustuknemo. Za sve pobrojane vrijednosti i sve druge koje nismo spomenuli, plaćena je previsoka cijena i mi se prosto ne smijemo igrati sa tim.

Kako vidite bh društvo?

Amra Hamidović: -Trenutno, bh društvo vidim opterećeno silnim izazovima, snagama koje nemaju namjeru da učine više da država funkcioniše na jedan normalan način, ali te snage su manjina, njihove namjere su već odavno prepoznate. Sa druge strane postoje snage koje ovu zemlju mukotrpno ali bez zastajanja  vuku naprijed. Čvrsto sam ubijeđena,v jerujem u to i činim koliko je u mojoj moći, da ćemo dobiti bitku sa tim snagama i da će i u našoj domovini prevladati stabilan mir, prosperitet, napredak, socijalna i ekonomska sigurnost, bolji odnosi sa našim susjedima i drugo. Za to će trebati vremena i napora, žrtvovanja i odricanja! Ali, to nije velika cijena za ono što za nas znači domovina i mi se trebamo zapitati, baš kao što je i bivši Američki predsjednik Kenedi pitao Amerikance „Šta mi možemo učiniti za našu Domovinu?“

Koliko  ova država može ponuditi građanima. Šta je to što bi ih trebalo zadržati ovdje?

Amra Hamidović: -Naša država  može najviše ponuditi svojim građanima: ljubav i toplinu koja svakome treba, a koja se može naći samo na rodnoj grudi, jer tu smo najrahatniji. Mi smo takvi ljudi  da se vežemo za rodni kraj, ta nit ili poveznica posebno sa našom dijasporom se ne smije prekinuti. Iz tih razloga, dio odgovora na ovo se nalaze u već datim komentarima.