Paušal, vozila i gozba izvlače novac iz budžeta

Isplata paušala, sumnjivo korišćenje službenih vozila i potrošnja za hranu i piće te za rad poslaničkih klubova ključne su zamjerke koje su revizori pronašli u kontroli finansijskih izvještaja Parlamenta BiH za 2016. godinu.

Glavni revizor BiH Dragan Vrankić dostavio je Parlamentu BiH nacrt izvještaja o finansijskoj reviziji i dao mu rok od 15 dana da se izjasni i dostavi primjedbe nakon čega će biti objavljen konačan nalaz. Iako je Parlament dobio pozitivno mišljenje, skrenuta mu je pažnja na probleme koji se godinama ponavljaju. Jedan od njih je isplata mjesečnog paušala tokom cijele godine svim parlamentarcima, a nije sve bilo po pravilima ni prilikom upotrebe službenih automobila, pravdanja troškova sa putovanja i računa za hranu i piće. Revizori su upozorili i na izdatke koje su napravili poslanički i delegatski klubovi.

Parlament BiH lani je raspolagao sa 16 miliona maraka, a potrošeno je nešto više od 15 miliona. I prošle godine je najviše novca dato za bruto plate i naknade na platu – 9,79 miliona KM. Na platnom spisku je lani bilo 218 osoba, među kojima su i parlamentarci koji su u profesionalnom radnom odnosu u toj instituciji.

Naknade su izvukle iz budžeta 1,56 miliona, a isplaćivane su za prevoz, smještaj, odvojeni život, topli obrok, regres, otpremnine za odlazak u penziju, jubilarne nagrade, pomoć u slučaju smrti i teže bolesti. Na toj listi je i paušal za koji je izbrojana 488.061 KM, a na koji mjesečno, u iznosu od 713 maraka, imaju pravo svi poslanici i delegati bez obzira na radno-pravni status.

– Internim aktima još nije precizno definisano šta se podrazumijeva pod obavljanjem poslaničke i delegatske dužnosti, suština i namjena, i ponovo ističemo potrebu da to bude precizirano i transparentnije definisano – naveli su revizori.

Putni troškovi iznosili su gotovo 850.000 maraka, a revizori su utvrdili da su uvećani u odnosu na odobreni iznos i da je restrukturirano čak 124.550 KM da ne bi prekoračili limit.

– Slično se dogodilo i 2015. godine. Jedan od razloga za to je povećan broj pratećeg osoblja poslanika i delegata kao što su prevodioci, šefovi kabineta, savjetnici i drugi – navedeno je u izvještaju.

Problema je bilo i kod pravdanja troškova nastalih na putovanjima jer je utvrđeno da je priložena dokumentacija nepotpuna, a Parlamentu je sugerisano da analizira uzroke stalnog rasta putnih troškova.

Problemi su ponovo uočeni i pri upotrebi službenih vozila kojih je 15 u voznom parku Parlamenta BiH. Vozila stalno mogu da koriste članovi rukovodstva oba doma Parlamenta, ali nemaju pravo na naknadu troškova prevoza na posao.

– Evidencije o upotrebi službenih vozila nisu uredne i potpune, a u pojedinim nalozima evidentirane su velike relacije označene kao lokalna vožnja. One prelaze 100 kilometara dnevno, što ukazuje na mogućnost nenamjenskog korišćenja vozila – navedeno je u izvještaju.

Izdaci za ugovorene usluge iznosili su 1,90 miliona, od čega je za reprezentaciju dato 130.000 KM. Revizori su uvidom u račune uočili da su pojedinci, iako nisu prelazili dozvoljeni limit, koristili usluge hrane i pića bez jasnih obrazloženja o povodu nastanka troška, aktivnosti, događaju ili susretu koji je organizovan, što dovodi u pitanje svrhu i opravdanost troškova reprezentacije.

Posebna pažnja skrenuta je na novac kojim raspolažu klubovi poslanika. Strankama koje imaju predstavnike u Parlamentu je odobreno 950.000 KM, a potrošeno je 940.000. Klubovi su potrošili 406.000 KM uglavnom za reprezentaciju, rad u izbornoj jedinici i ugovore o djelu.

– Nismo uočili značajnije promjene u pogledu donošenja jasnih pravila i procedura trošenja i pravdanja sredstava za veći dio 2016. godine. U novembru su donesena određena pravila – stav je revizije.

Na isplatu paušala i druge propuste u troškovima Parlamenta BiH ukazali su i konsultanti Centara civilnih inicijativa koji nadgledaju rad te institucije.

– Godinama predlažemo da bude razmotren prijedlog za preispitivanje i definisanje stvarne svrhe paušala koji primaju svi poslanici i delegati, uz otvaranje mogućnosti za ukidanje te naknade onima koji imaju profesionalni radni angažman u Parlamentu, a takvih je 51 od njih ukupno 57 – kažu u Centrima civilnih inicijativa.

(Glassrpske.com)