Parlament BiH: Rastrošnost poslanika bez granica

Zaključno sa 31. decembrom 2016. u Parlamentarnoj skupštini BiH potrošeno je blizu 130.000 KM na usluge reprezentacije, pri čemu članovi kolegija oba doma parlamenta (njih šestero) imaju pravo na po 1.000 KM mjesečno za ove namjene.

U izvještaju o poslovanju parlamenta BiH, državni revizori navode kako je pravilnikom određeno da ovim zvaničnicima pripada pravo na po 500 KM za internu reprezentaciju, te isto toliko “u slučaju obavljanja međunarodnih aktivnosti od interesa za parlament BiH”.

“Uvidom u određene račune sredstava interne reprezentacije, uočeno je da su pojedini korisnici, u okviru dozvoljenih limita, koristili usluge hrane i pića bez jasnih obrazloženja o povodu nastanka troška”, upozoravaju revizori.

Inače, parlament BiH u 2016. raspolagao je s oko 16 miliona KM budžeta, a dobar dio ovih sredstava, što se vidi iz izvještaja, je nemilice trošen. Tako revizori primjećuju da su izdaci samo za putne troškove iznosili oko 850.000 KM, te da su u odnosu na prethodnu godinu, nakon restrukturiranja, uvećani za oko 125.000 KM.

“Zamijetili smo kako jedan od razloga povećanja putnih troškova leži u činjenici povećanog broja izaslanstava ili, bolje rečeno, pratećeg osoblja zastupnika i izaslanika (prevoditelji, predstojnici ureda, savjetnici itd.), što dobrim dijelom utječe na povećanje putnih troškova”, utvrdili su revizori, ponovo preporučujući parlamentu njihovu racionalizaciju.

Kada je u pitanju izvršenje budžeta, na bruto plaće i naknade potrošeno je oko 9,8 miliona, naknade troškova uposlenih iznosile su oko 1,56 miliona, putni troškovi, kao što smo naveli, oko 850.000 KM, telefonske i poštanske usluge oko 153.000, a ugovorene i “druge usluge” oko 1,98 miliona KM. Revizija i dalje nije zadovoljna reguliranjem plaća.

“Smatramo da je nužno sva prava i obveze regulirati kroz zakonska rješenja kojim bi se obuhvatile i uvažile sve specifičnosti Parlamentarne skupštine, a ne internim aktima, kao do sada, sve u cilju transparentnog i zakonitog uređivanja ove vrlo značajne kategorije trošenja javnih sredstava”, ističu oni.

Prema izvještaju, 33.000 KM isplaćeno je na ime otpremnina zbog “odlaska u penziju”, dok je na ime naknada uposlenih izdvojeno 1,56 miliona KM.

Poseban akcent revizija stavlja na isplate paušala poslanicima i delegatima u PS BiH, u visini oko 488.000 KM!

“Za obavljanje zastupničke i izaslaničke dužnosti pripada pravo na mjesečni paušal bez obzira na radno-pravni status. Visina se utvrđuje množenjem osnovice plaće (475,69 KM) s koeficijentom 1,50, što na mjesečnoj razini iznosi 713,54 KM.

Internim aktima još nije precizno definirano što se podrazumijeva pod ‘obavljanjem zastupničke i izaslaničke dužnosti’, suština i namjena, te ponovno ističemo potrebu preciznijeg i transparentnijeg definiranja navedene naknade”, upozoravaju revizori. U svom opširnom izvještaju reviziri su uputli još mnoge zamjerke koje se uglavnom odnose na veliku rastrošnost u parlamentu BiH, koja se ponavlja iz godine u godinu, no uprkos svemu parlament je dobio pozitivno mišljenje revizije, što ponovo implicira na mogućnost političkog uticaja na ove procese.

(Nezavisne.com)