Ovo su najtraženija zanimanja u BiH

Svakodnevno se govori i piše o odlasku građana BiH na rad u inostranstvo, uprkos brojnim oglasima za poslove koji se nude u BiH. Stoga smo provjerili koji poslovi u našoj zemlji se nude i koliko su plaćeni. 

Prema analizi tržišta rada portala Posao.ba na čijem je sajtu u 2017. godini otvoreno preko 22.000 poslova,  posljednje tri godine u BiH kontinuirano raste broj radnih mjesta.

Prema njihovoj analizi najviše posla ima za prodavače, kuhare i frizere, a prosjek plata za ova radna mjesta se kreće od 500 do 550 KM.

Među najplaćenijim zanimanjima u kategoriji deset najtraženijih zanimanja su programer (1.350 KM) i komercijalista (800 KM).

Kada je riječ o geografskoj rasprostranjenosti ponude i potražnje, najviše ponuda je u većim gradovima BiH, pa je tako na prvom mjestu prema ponudama poslova Sarajevo sa potom slijede Banja Luka i Mostar.

Na Portalu Posao.ba  takođe tvrde da za određenim zanimanjima već duži period postoji učestala potražnja, ali ne i ponuda na samom trištu rada, što jasno implicira da obrazovanje nije usklađeno sa tržištem rada. Sve je evidentniji i još jednom problem – sve je manje kadra kvalifikovanog za obavljanje zanatskih poslova.

“Često se dešava da su kompanije prinuđene da vrše dodatnu edukaciju i profesionalno usavršavanje kako bi adekvatnim kadrom zatvarale pozicije  kao što je, primjera radi, CNC operater, obućar, radnik u šivaoni i slično. Iako se intenzivno radi na reformi obrazovanja, do sada se nije pokazalo da to znatno utiče na kretanje promjena u pozitivnom pravcu, te očekujemo da se takav trend neće nastaviti”, poručuju sa portala Posao.ba

Iako je obrazovanje oduvijek bila predispozicija za dobar posao, rastući je trend da potencijalni poslodavci radije upošljavaju kadrove s tzv “soft skills”, te insistiraju na poznavanju stranih jezika, rada na računaru i pozitivnom stavu.

(Buka)