Ostale odluke Vlade TK donesene na 52. redovnoj sjednici

Na jučerašnjoj sjednici Vlada je donijela Program rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2023. godinu. Od ukupno oko 3,3 miliona KM, koliko je za kapitalne investicije u Tuzlanskom kantonu predviđeno Budžetom Kantona za 2023. godinu, ovim programom planirana je raspodjela 244.000 KM. Za izradu i reviziju Glavnog projekta rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje objekta „Soda – So“ u Tuzli predviđeno je 77.000 KM. Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove je, za nabavku računarske opreme i vozila predviđeno 165.000 KM, dok je za nabavku neophodnih komunikacijskih uređaja i izradu potrebne aplikacije Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom predviđeno 2.000 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona jučer je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o odobravanju 20.000 KM općini Kladanj, kao učešće u projektu elektrifikacije u povratničkom mjestu Matijevići, u općini Kladanj.

Vlada je odobrila i usmjeravanje dvije donacije u Budžet TK za 2023. godinu. Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo je doniralo 4.000 KM JU OŠ „Sveti Franjo“ Tuzla u svrhu realizacije projekia „Smart education“, a za realizaciju projekta „Više čitanja, više znanja“ JU OŠ „Puračić“ Lukavac Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je odobrilo 3.215,00 KM.

Na jučerašnjoj sjednici Vlada je razmatrala više materijala izvještajnog karaktera, te je prihvatila Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu iz kojeg je vidljivo da je Zavod sa uspješnim rezultatom okončao prošlu, 2022. godinu. Također, Vlada je prihvatila i Kvartalni Izvještaj o realizaciji Programu finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja Javne zdravstvene ustanove Opće bolnice „ Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za 2022. godinu.

Vlada je donijela Odluku o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, čime se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2022. godinu.

Vlada je dala i saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa, kao i na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Vlada je dala i saglasnost za isplatu naknade predsjedniku i članovima Komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa prvog ciklusa studija „Savremeni menadžment i digitalno poslovanje“ na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra Tuzla.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je izmijenila Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona, te donijela više rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

(Odjeljenje za informisanje Vlade TK)