Osigurane stipendije za najbolje učenike iz općine Sapna

U kabinetu načelnika Općine Sapna upriličeno je potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata sa prostora općine Sapna i učenika generacije OŠ ”Sapna” i MSŠ Sapna, a koji su zadovoljili uslove ranije raspisanog konkursa.

Općina Sapna je ove godine planirala dodjelu 21 stipendije, ali su 14 studenata i 2 učenika generacije ispunjavali uslove konkursa.

Razlog manjeg broja stipendista od planiranog je što je veći broj studenata sa ove općine ovo pravo ostvario putem Ministarstva za boračka pitanja TK ili po nekom drugom osnovu.

Visina stipendije na godišnjem nivou iznosi 800,00 KM i biće raspoređena na 10 jednakih mjesečnih rata.

(Nezavisni.ba)