Završena kampanja ”Stop nasilju u porodici”: Posljednje aktivnosti u Srebreniku i Gradačcu

Kampanja ”Stop nasilju u porodici” održana je u četvrtak u Srebreniku i danas u Gradačcu, čime su ujedno završene aktivnosti na realizaciji petodnevne kampanje, koja se provodila na području Tuzlanskog kantona u vremenskom periodu od 17. do 21. jula, s ciljem jačanja svijesti građana o potrebi prijavljivanja nasilja u porodici kao krivičnog djela, te upoznavanja sa radom službenika policije koji postupaju po prijavama i pomažu prilikom prijavljivanja.

Službenici policije PU/PS Gradačac i PS Srebrenik su ovom prilikom vršili podjelu tematskih letaka sa naznačenim brojevima policije na koje se mogu prijaviti djela nasilja u porodici, razgovarali sa građanima o ovoj problematici i pružali informacije o prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici i dostupnim oblicima pomoći za žrtve ovog nasilja. Tokom dva dana kampanje u Srebreniku i Gradačcu, građani su ispunili oko 200 upitnika o svojim mišljenima i/ili iskustvima o navedenoj temi.

Kampanju je organizovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona zajedno sa ICITAP-om (Međunarodni program pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravde SAD-a za BiH) i INL-om (Uredom Vlade SAD-a za saradnju agencija za provođenje zakona u borbi protiv narkotika).