Manji broj nezaposlenih, ali više penzionera

Podaci Agencije za statistiku BiH pokazuju kako je broj zaposlenih u aprilu 2017. bio veći za 29.767 nego u istom mjesecu 2016.

Najviše zaposlenih u BiH je, kako pokazuje statistika, u prerađivačkoj industriji i trgovini na veliko i malo te su te oblasti u 2017. imale značajan porast zapošljavanja, piše Večernji list BiH.

Porast zaposlenih u prerađivačkoj industriji iznosio je 8932, a porast zaposlenih u trgovini na veliko i malo 4334. Na dan 31. maja 2017. u Bosni i Hercegovini bile su 487.424 osobe na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje u BiH. U odnosu na prethodni mjesec, broj nezaposlenih osoba manji je za 7981.

Podaci su to kojima raspolaže Agencija za rad i zapošljavanje BiH. Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 5519 osoba ili 1,53 posto, u RS-u za 2270 osoba ili 1,84 posto, u Distriktu Brčko BiH za 192 osobe ili 1,68 posto.

Uprkos optimističnim statističkim podacima o smanjenju broja nezaposlenih u BiH, druga strana medalje ili, bolje rečeno, statistika o broju penzionera ne daje prostora za veći optimizam.

Naime, broj penzionera u Bosni i Hercegovini konstantno raste. Tako je u aprilu 2017. godine u BiH bilo 664.300 penzionera, što je za 1,4 posto ili za gotovo 10.000 penzionera više nego u istom mjesecu prethodne godine.

Statistika također otkriva kako na jednog penzionera dolazi 1.13,5 zaposlenih. Taj nepovoljni odnos zorno objašnjava zbog čega se zavodi u BiH suočavaju s velikim deficitima i poteškoćama prilikom isplate penzija, s obzirom na to da slabašna ekonomija teško može izdržati veliki broj penzionera.

Također treba podsjetiti i na činjenicu prema kojoj je na kraju prošle godine u penziju otišlo oko 13 hiljada osoba u FBiH koje nisu željele čekati donošenje novog Zakona o MIO, koji je, doduše, još uvijek na čekanju jer nije usvojen u Domu naroda FBiH, a koji je prethodno usvojen u Zastupničkom domu.

Ali, to nije samo karakteristika BiH nego i zemalja u okruženju te u pojedinim zemljama u Evropi, s obzirom na to da se sve veći broj društava suočava sa starenjem svojih nacija. Prosječna isplaćena penzija u BiH u aprilu ove godine iznosila je 360 KM i nominalno je gotovo nepromijenjena, veća je tek za 0,1 posto u odnosu na isti mjesec 2016.

Međutim, realni rast prosječne penzije bio je negativan -1,3 posto zbog inflacije, koja je u istom mjesecu iznosila 1,4 posto. Međutim, i demografska slika BiH, kao i starost stanovništva, predstavljaju problem s kojim se država suočava i s kojim će se suočavati u budućnosti.

Naime, nedavno UN-ovo istraživanje samo je još jedno u nizu koje upućuje na veliki problem BiH koja, čini se, nema nikakvu perspektivu riješiti problem sve većeg problema mortaliteta i odlaska mladih ljudi iz BiH.

BiH je na objavljenoj tablici UN-a svrstana među zemlje svijeta s izrazito negativnim demografskim trendom, a osim BiH, tu se nalaze i gotovo sve zemlje s prostora istočne i jugoistočne Evrope.

(Fokus.ba)