Održana 81. redovna sjednica Vlade TK

Vlada TK na današnjoj redovnoj sjednici dala je saglasnost na 14 odluka Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o odobravanju sredstava planiranih Programom ulaganja sredstava Vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017.

Odobrena su sredstva u iznosu od 15.283,60 KM za sufinansiranje „Nabavke cijevi za sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju propusta i kanalizacione infrastrukture na području općine Kladanj”, Općina Kladanj, planirana Programom ulaganja sredstava Vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini u iznosu od 15.283,60 KM. Odobrena su i sredstva u iznosu od 17.605,34 KM za sufinansiranje izvođenja radova na „Izgradnji vodovoda Zlača III faza, glavni rezervoar Bašino Brdo”, Općina Kladanj, planirana Programom ulaganja sredstava Vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini.
Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 164.888,60 KM za finansiranje izvođenja radova na izgradnji dijela gradskog sistema „Vodosnadbijevanje II visinske zone dijela naselja Kozlovac II i naselja Dolovi” Grad Tuzla, planirana Programom ulaganja sredstava Vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini.

Odobrena su sredstva za sufinansiranje izvođenja radova na „Regulacija Begov potok”, MZ Omazići, općina Banovići, planirana Programom ulaganja sredstava Vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini u iznosu od 93.237,07 KM, kao i sredstva za sufinansiranje izvođenja radova na „Regulacija korita Radinski potok” Banovići, općina Banovići, planirana Programom ulaganja sredstava Vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini iznosu od 347.916,52 KM.
Općini Lukavac su odobrena sredstva u iznosu 4.095,00 KM za finansiranje izrade „Elaborata hitnih intervencija na rijeci Turija od mosta u Mosorovcu do ušća u akumulaciju Modrac” Općina Lukavac, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini kao i iznos od 9.898,20 KM za finansiranje izrade „Glavnog projekta regulacije Gnojničkog potoka od ušća rijeke Spreče do mosta kod Doma penzionera”, te sredstva za finansiranje izrade „Glavnog projekta regulacije Kruševačkog potoka i dijela starog korita rijeke Spreče od mosta na željezničkoj pruzi do mosta na putu za Srednju Dobošnicu”, Općina Lukavac, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini u iznosu od u iznosu 10.471,50 KM.
Općini Sapna odobrena su sredstva za finansiranje izrade „Glavnog projekta regulacije Jelinog potoka”, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini u iznosu od u iznosu 6.000,00 KM, sredstva za finansiranje izrade „Glavnog projekta regulacije Gajanskog potoka u urbanom dijelu naselja Sapna” od u iznosu 6.620,00 KM, sredstva za finansiranje izrade „Glavnog projekta dogradnje postojećeg taložnika i gravitacionog brzog filtera u cilju otklanjanja mutnoće za naselje Vitinica u iznosu od u iznosu u iznosu 6.780,00 KM, te sredstva za finansiranje projekta „Detaljna hidrogeološka istraživanja u cilju zahvatanja podzemne vode za naselje Općine Sapna” u iznosu od 9.243,00 KM.
Vlada je odobrila sredstva za finansiranje troškova izgradnje i djelimične rekonstrukcije vodovoda „Sinac-Rijeka”, za MZ Đurđevik, Stari Đurđevik i Kovači, općina Živinice, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini u iznosu od 74.918,39 KM.
Odobrena su i sredstva Ekološkom savezu „EKO-ZELENI” Tuzlanskog kantona, za održavanje važnog Međunarodnog ekološkog datuma „SVJETSKI DAN VODA 22 mart” planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017. godini u iznosu 3.000,00 KM.