Održana 12 sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle

12.Sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle održana je uz korištenje odgovarajućih informaciono-komunakcijskog sistema (ZOOM aplikacije).

 Između ostalog na sjednici su utvrđeni prijedlozi Odluke o načinu i kriterijima za uspostavu registra budžetskih korisnika Grada Tuzle i Odluka o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva , obrtničkih srodnih djelatnosti na području Grada Tuzle.
Prijedlog Odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine , ugostiteljskih i obrtničkih i drugih srodnih djelatnosti na području Grada Tuzle u odnosu na dosadašnju Odluku je propisano minimalno radno vrijeme , uređenje radnog vremena , subjekata koji se bave turističkom djelatnošću , duže radno vrijeme robnih kuća i tržnih centara, unapređenja prodaje, izmjene vremenskohg intervala radnog vremena u obrtničkoj djelatnosti srodnoj obrtničkoj , radno vrijemme od 6 do 22 sata , umjesto prijašnjih od 7 do 20 sati. Uređenje radnog vremena tržnica, pijaca , sajmova izložbi i povremenih načina obavljanja trgovinskih djelatnosti , uređenje radnog  vremena zdravstvenih apoteka, uvođenja mogućnosti radnog vremena , dužeg od propisanog, trgovina, ugostiteljstva.

Utvrđeno je radno vrijeme u doba novogodišnjih i državnih praznika. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o postupku izbora i konačnog imenovanja članova organa upravljanja u javnim preduzećima , javnim komunalnim preduzećima, javnim ustanovama za predškolski odgoj, zdravstvenim ustanovama koje je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla , kao i prijedlozi Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Grada Tuzle.
Svi prijedlozi odluke su upućeni Gradskom Vijeću na razmatranje i usvajanje Službi za opću upravu i  zajedničke poslove o izmjeni obrazaca/zahtijeva , gradonačelnik je svim službama uputio obrazce iz nadležnosti Gradske uprave prilagode inicijativu , da se u rubriku ime oca, zamjeni sa riječima, ime jednog roditelja.
Piše : Duška REBIĆ K�\P��