Obnova kule Zmaja od Bosne dovodi veći broj turista u Gradačac

Glavni izazovi s kojima se turistički radnici Tuzlanskog kantona susreću u razvoju turizma i pozicioniranju turizma na domaćem i međunarodnom turističkom tržištu jesu nedostatak  valoriziranih kulturno-turističkih resursa i nedostatka tržišno spremnih turističkih atrakcija tj. gotovih turističkih proizvoda.

„Čak i u slučaju onog što bismo uslovno mogli nazvati tržišno spremnim turističkim proizvodima i atrakcijama nedostaje kvalitetna interpretacija koja bi stvorila nezaboravan doživljaj za posjetitelje, ali i prezentirala cjelovitu priču o nama i našem načinu života, odnosno o istorijskim, ekonomskim i društvenim okolnostima koje su ga oblikovale. Pritom valja imati na umu da su upravo spomenici kulture, kao što su stari srednjovjekovni gradovi, brojni sakralni objekti i dr. svjedoci tih povijesnih zbivanja i koja služe kao uporišta za priče koje su uslovile  naš današnji kulturni identitet“, kazao je za poslovni portal Akta.ba Miralem Mešković, voditelj Turističke zajednice Tuzlanskog kantona, pojašnjavajući kako prostor Tuzlanskog kantona ima određenu turističku prepoznatljivost i to uglavnom na domaćem turističkom tržištu, koji se temelji prije svega na bogatstvu kulturno-historijskih spomenika od kojih izdvaja kulu Husein Kapetana Gradaščevića.

Međutim, turistička ponuda na komplesu Starog grada – kule Husein kapetana Gradašćevića je smatraju u TZ TK je standardna, monotona, neorganizirana i zastarjela u odnosu na savremene turističke trendove i karakteristike potražnje.

TURISTIČKI TRENDOVI

Nedostaci komplesa Starog grada – kule Husein Kapetana Gradašćevića su prije svega u zapuštenosti/dotrajalosti objekata i u nepripremljenosti turističke infrastrukture, uključujući i smještajne kapacitete, ali i u sekundarnim sadržajima iz pratećih proizvodnih i uslužnih djelatnosti koje mogu biti u funkciji turizma. Također atraktivna lokacija kakav je kompleks kule je nedovoljno uređena i obilježena, a nedostaju i ugostiteljski objekti šireg asortimana ponude.

Smatra kako turistički proizvod Tuzlanskog kantona treba da se temelji na bogatstvu kulturno-historijskih spomenika i bogatsvu  prirode  ali se taj proizvod mora oplemeniti unaprjeđivanjem postojećih sadržaja i  stvaranju novih, širem tržištu prepoznatljivih proizvoda i destinacija.

Međutim, za kvalitetnu ponudu za strana tržišta kaže je potrebno dodatno ulaganje u turističku infrastrukturu i agresivnija promocija.

„Uz adekvatno marketinško predstavljanje destinaciju kakva je kula Husein Kapetana Gradašćevića potrebno je organizirati tako da se posjetiteljima nudi ‘zaokruženi’ sadržaj, novo iskustvo i doživljaj što znači  da  je cilj profilirati sadržaje s autentičnim ‘lokalnim šmekom’ koji posjetitelju nude posebnost – kombinaciju sadržaja kulture i istorije“, kaže Mešković.

Smatra kako za kvalitetnu ponudu kako za domaće tako i za strana tržišta potrebno je dodatno ulaganje u obnovu kule Husein Kapetana Gradašćevića, ulaganja u turističku infrastrukturu i agresivnija promocija.

„Prednosti našeg kantona mogla da bude prvenstveno raznolikost kulturno historijskih spomenika i prirodnih atrakcija koji nude različite modele turizma i cjelogodišnju potražnju. Povoljan geoprometni položaj također pripada u stratešku prednost kantona. Glavni nedostaci se pak odnose na nedovoljnu  razvijenu turističku i komunalnu infrastrukturu što zahtjeva više vremena i mnogo sredstava. Ostali nedostaci, poput slabe promocije ili neorganiziranosti turističkih subjekata, mogu se znatno brže riješiti“, dodaje Mešković.

Dalje pojašnjava, kako je na osnovu Izvještaja o terenskom obilasku Starog grada u Gradačcu“ stručni tim Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona utvrdio da su krovne konstrukcije od drvenih greda i šindre na sve tri kapi-kule su u lošem stanju i dalje ugrožavaju navedene objekte.

Također, krovna konstrukcija Sahat kule ( od drveta i šindre sa dva sljemena) je u lošem stanju, te atmosferski uticaji i dalje ugrožavaju objekat.

„Na kapi-kulama i sahat kuli su primjetna oštećenja i napukline bedema i zidova. Bedemi oko utvrde su dosta oštećeni ( primjetne brojne pukotine ). Sjevernoistočna kula na Gornjem gradu je veoma ugrožena te je Kula Husein Kapetana Gradašćevića takođe oštećena i ugrožena.“

Prema saznanjima TZTK  dobivenih od nadležnih organa urađene su određene pripreme. Arhitektonski Institut Univerziteta u Sarajevu uradio je detaljan projektni zadatak obnove i uređenja Starog grada. Urađena su i geomehanička ispitivanja tla u cijlju sanacije i konzervacije bedema i zidova.

Ovdje su ustanovljene neophodne hitne interventne radnje, odnosno izrada Glavnog projekta sanacije i konzervacije Starog grada u Gradačcu, intervencije na sanaciji bedema, obnova krovnih konstrukcija kapi-kula i sahat kule, čišćenje i uređenje zidina grada, zidova kula, kapija od divljeg rastinja i dr. te izrada i postavljanje informacionih ploča i druge turističke signalizacije.

BENIFITI

Mnogo je benifita svakako od realizacije ovog projekta, naročito jer je Gradačac vrlo zanimljiva turistička destinacija, kojoj je podareno bogatstvo bogate kulturno-historijske baštine, bogatstvo prirodnih vrijednosti i mnoštvo različitih tradicija. Uz povoljan geografski položaj Gradačac posjeduje potencijal da postane vrlo poželjna turistička destinacija u budućnosti.

„Realizacijom zacrtanih aktivnosti, projektom Obnova i rekonstrukcija Kule Husein Kapetana Gradašćevića došlo bi povećanja broja dolazaka turista, povećao bi se broj noćenje kako domaćih tako i stranih gostiju a posebno povećao bi se promet u trgovini, turizmu i ugostiteljstvu na području općine Gradačac“, kazao je Mešković.

Uzevši u obzir turistička kretanja koja su ostvarena u sličnim turističkim destinacijama moguće je očekivati da bi se realizacijom ovakvih projekata mogao povećati turistički promet na podučju općine Gradačac za više od 30 posto.

Smatra kako je moguće povećati  broj dolazaka stranih i domaćih turista sa očekivanim brojem oko 7.000 do 10.000 posjetitelja, što bi u konačnici donijelo rezultate i u povećanju broja noćenja.

Također, realizacijom ovog projekta na području cjelokupnog područja općine Gradačac moglo bi da se inicira bavljenje turizmom i ugostiteljstvom i kod ostalih subjekta , prije svega kod domaćinstava kako u urbanom tako i u ruralnom dijelu područja općine Gradačac, a sve s ciljem da se dođe  do povećanja broja dolazaka i povećanja broja noćenja (uz napomenu da prema podacima Svjetske turističke organizacije WTO bavljenje turizmom u ruralnom turizmu donosi dobit od jednog kreveta na godišnjem nivou sa iskorištenošću kapaciteta od 30 %, između 2000 i 5000 EUR. )

ZA SANACIJU MILION MARAKA OD VLADE FBIHZa sanaciju i revitalizaciju kompleksa kule Huseina Kapetana Gradašćevića  Vlada FBiH je izdvojila jedan milion maraka, dok je VladaTK na temelju  temelju posebnih programa izudvojila 450.000 KM.

(Akta)