Kalesija: Nastavak izgradnje ambulante u Tojšićima

Općinski načelnik Sead Džafić je sa direktorom firme „Dinamico” doo Kalesija, Aidom Halač potpisao ugovor vrijedan 349.753 KM.

 

Riječ je o nastavku izgradnje ambulante Tojšići čija izgradnja je počela prije dvije godine sredstvima iz budžeta Općine Kalesija.

Ovo je druga faza izgradnje ambulante, u prvoj fazi iz budžeta smo izdvojili 250.000 KM, a sada u saradnji sa JZU Dom zdravlja Kalesija izdvajamo 349.753 od čega je iz našeg budžeta 200.000 KM. Smatram da ćemo uspjeti da u ovoj godini pokrijemo ambulantu Tojšići, kazao je općinski načelnik Sead Džafić.

On je istakao da će izgradnjom ove ambulante tu biti smješteni timovi porodične medicine, internisti, stomatolog, laboratorija kao i druge službe koje jedna moderna ambulanta treba da ima, a koje će biti od koristi građanima.

Vršilac direktora JZU Dom zdravlja Kalesija Asim Mehmedović zahvalio se načelniku Džafiću koji je u proteklom periodu izdvojio značaja sredstva za opremanje mjesnih ambulanti u svim MZ čime su se poboljšali uslovi za pacijente ali i za ljekare koji tu svakodnevno borave.

Mehmedović je mišljenja da će je JZU Dom zdravlja Kalesija sa ovim zajedničkim ulaganjima sa Općinom Kalesija uveliko doprinijeti boljim uslovima rada ljekara ali i samih pacijenata koji su do sada se liječili u neuslovnim prostorijama.

Prema riječima direktora firme „Dinamico”, Aida Halač u narednoj sedmici će početi izvođenje radova i isti će biti završeni u zakonskom roku.