Objavljen poziv za učešće u projektu ”Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda”

Udruženje građana Vive Žene od 1.9.2021. do 31.1.2023. sprovodi projekat izgradnje ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja i unapređenja socijalnih politika s ciljem njihovog osnaživanja i kreiranja života bez nasilja.

Projekat nosi naziv “Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda”, koji finansira Europska unija, a provodi UN Women kroz regionalni program “Sprječavanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj: sprovođenje normi, mijenjanje stavova”, a njegove osnovne aktivnosti su edukacija žena žrtava nasilja, psihosocijalna podrška, suradnja sa insititucijama koje imaju značajnu ulogu pri omogućavanju zapošljavanja žena i partnerstvo sa privatnim kompanijama kako bi se kreirale bolje mogućnosti za zapošljavanje i ekonmsku neovisnost žena žrtava nasilja.

Rodna neravnopravnost veliki je problem prilikom zapošljavanja, a žene žrtve nasilja nailaze na još više prepreka prilikom pronalaska ili razvijanja vlastitog posla. Stoga projekat pruža priliku ženama žrtvama nasilja, koje budu sudjelovale u projektu, da se stručno usavrše ili obuče za neki od poslova za kojim postoji potražnja na tržištu rada, stiču profesionalne vještine, korisne za rad, ali i svakodnevni život, imaju psihosocijalnu pomoć, te na koncu pronađu posao ili skupa sa ostalim ženama, učesnicama projekta, zasnuju svoj obrt.
Podaci ukazuju na to da jedna od tri žene u BiH doživi neki oblik nasilja (porodično, partnersko, ekonomsko, psihološko ili socijalno) za vrijeme svog života. Stoga nam je cilj da damo priliku tim ženama da rade na sebi, da se osamostaljuju i kreiraju život prema svojim potrebama.

Projekt će uključivati štićenice iz sigurne kuće, žene iz mreže “Ženski lanac podrške” i žene koje se samostalno jave na kontakt telefon 035224311; 035224310 ili anamarijad97@gmail.com. Sve žene, koje žele sudjelovati u projektu, se mogu javiti do 22.9.2021. godine, nakon čega će biti obavještene o terminu prvog susreta, koji je planiran početkom oktobra, a gdje će biti dogovoreni svi naredni koraci.

Broj žena predviđen projektom je ograničen, a sve aktivnosti i usluge predviđene projektom su besplatne.