Vlada TK objavila javne pozive za sportske stipendije i podršku mladima

Vlada TK je objavila javne pozive za dodjelu sportskih stipendija za 2021.godinu i za odabir korisnika u okviru programa podrške mladima.

Javni poziv za dodjelu sporstkih stpendija možete preuzeti OVDJE

Kada je u pitanju podrška mladima radi se o tri programa, a to subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih, subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama i finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja.

Javni poziv za podršku mladima možete pogledati OVDJE

Sve potrebne detalje i prijave obrasce zainteresirane osobe mogu preuzeti i sa web stranice Vlade TK.

U okviru programa za dodjelu sportskih stipendija, Kantonalna vlada i Ministarstvo kulture, sporta i mladih su osigurali 80.000,00 KM, a stipendije su namijenjene sportistima koji  su ostvarili zapažene  ili  perspektivne  sportske  rezultate  ili  sportske rezultate specijalne olimpijade, i sportistima – učenicima koji su se takmičili na Malim olimpijskim igrama Tuzlanskog kantona i zvaničnim školskim takmičenjima organizovanim na nivou FBiH. Pravo na dodjelu stipendije nemaju osobe koje se takmiče u kategoriji mlađoj od 14 godina, osim ako se radi o sportsti-učeniku, osobe koje u okviru sportske organizacije obavljaju funkciju trenera ili drugog stručnog lica, osobe koje imaju potpisan profesionalni ugovor sa određenom sportskom organizacijom, kojima je, od strane evropske i svjetske sportske federacije izrečena pravosnažna mjera zabrane takmičenja, te osobe kojima je izrečena pravosnažna kazna zbog kršenja antidoping pravila.

U okviru programa Podrška mladima Vlada i Ministarstvo su osigurali ukupno 240.000,00 KM, od čega do 125.000,00 KM za subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih, do  80.000,00 KM za subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama i do 35.000,00 KM za finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja.

Javni poziv za dodjelu  sportskih  stipendija  za  2021.  godinu je otvoren do 30.septembra 2021. godine, dok je javni poziv za odabir korisnika u okviru programa podrške mladima otvoren do 02. oktobra 2021.godine.