Obilježena 30. godišnjica formiranja rezervnog sastava policije RBiH

U Živinicama je danas upriličeno obilježavanje 30. godišnjice od mobilizacije rezervnog sastava, policije odnosno milicije. Na današnji dan 18. septembra 1991. po naredbi tadašnjeg predsjedništva RBiH izvršena je mobilizacija rezervnog sastava. Bili su tada jedine formacije legalno naoružane.

“Policija iako neobučena za borbena dejstva nedovoljno opremljena bila je u situaciji da ipak sa daleko nadmoćnijim neprijateljem zaustavi prvi udar agresije na BiH i naravno i proglašenjem ratnog stanja oko policije su se okupile ostale patriotske snage, Patriotska liga, Štabovi TO od čega je nastala respektabilna odbrambena vojna sila Armija RBIH”, rekao je Enver Jukanović, predsjednik Unije saveza Udruženja policije FBiH.

Potpredsjednik Unije policije 1991-1995 FBiH Šefik Hodžić kaže da su tada prošli kroz veoma težak period.

”Najvjerovatnije da je to uticalo da pripadnici policije daju svoj maksimum kako u očuvanju života i imovine svih naših građana, tako i u očuvanju RBiH”, navodi on.

Današnji susret bio je prilika i za prisjećanje ratnog perioda, naglašavajući da je u to vrijeme bilo jako teško očuvati javni red i mir.

”Zapamćene su jako velike akcije gdje su učesnici rezervne policije sa aktivnim sastavom tadašnje policije bili na raspolaganju svojim komandnim odgovornostima popunjavali su ratne linije, održavali javni red i mir koji je bio tada jako teško održati i zaštititi građane od pojedinaca i doređenih skupina koje su se bile organizirale i radile protiv i države i građana”, kaže Tunjo Nikić, predsjednik Skupštine Udruženja živinčke policije 1991 -1995.

Danas, 30 godina poslije ističu da nisu zadovoljni svojim statusom i da se nalaze na margini kada je riječ o ostvarivanju prava.

”Mislim da će ovaj dan danas vjerovatno pomoći da rezervni sastav policije i policija uopšte koja je uzela učešće u odbrani BiH zauzme mjesto kojoj joj i pripada”, navodi Nikić.

Policija je uvijek predstavljala garant sigurnosti svih građana i njihove imovine, što i danas čini. Međutim istaknuto je da zbog efikasnijeg rada policije potrebno kontinuirano ulagati u njenu opremljenost.

“I sami građani su svjedoci da policija nije dovoljna opremljena, da policija treba da bude još bolje opremljena i ja i ovim putem tražim od Vlade TK, koja naravno daje sve od sebe to je sigurno da se naša policija materijalno tehnički opremi, a rezultat će uskoro doći na vidjelo”, rekao je Dževad Korman, direktor Uprave policije MUP-a TK.

U okviru obilježavanja 30. godišnjice od formiranja rezervnog sastava MUP-a RBiH organizovan je i okrugli sto o značaju i doprinosu policije u pripremama za odbranu i u odbrani BiH.