Obilježen Svjetski dan zaštite okoliša 5.juni na Panonskim jezerima u Tuzli

U organizaciji Saveza” EKO-ZELENI”TK obilježen je Svjetski dan zaštite okoliša na Pannonici u Ljetnoj bašti , koja je sa svih strana okružena prirodom, a žubor vode sa slapova upotpunuje ambijent ljepote koju su na pravi način odabrali organizatori ovog događaja.
Mnogi su tog dana žurili i na kupanje u sunčanom danu, a i organizatori i učesnici ovog  događaja da slušaju kako treba čuvati okoliš , što je u ovakvom ambijentu podstaklo i mnoge na razmišljanje kako se ponašati da bi zadržali svoje zdravlje  i u prirodi i na ulici uz savjete kataloga koji je pripremljen uz obilježavanje u kojem je mnogo toga objašnjeno.
Na obilježavanju u lijepom ambijentu Bašte mnogi su dobili i inspiraciju šta bi mogli da kažu iz svog ugla, ali nisu imali šanse zbog onih koji su akreditovani bili za to.
Već 40 godina se 5.juni obilježava kao Svjetski dan zaštite okoliša čiji je glavni cilj podizanje svijesti o važnosti okoliša i podsjećanje na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stokholmu 1972.godine posvećene okolišu na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša, podsjetio je prisutne predsjednik Saveza “EKO-ZELENIH” TK , prof.dr.Muhamed Omerović, koji je u kratkim smjernicama zaštite okoliša , te pozdravio prisutne sa čestitanjem Dana zaštite okolišai zahvalio se učesnicima ove manifestacije, Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša TK ,Gradu Tuzli koji su podržali ovu     ekološku i pedagošku manifestaciju.Pozdravio je i goste prof.dr.Obradovića i dr.Stefana sa Univerziteta iz Istočnog Sarajeva , a sa obilježavanja su upućene snažne ekološke poruke.
Svakako među porukama se ističu i ,”Posadi grm u dvorištu-obezbijedi stanište za ptice”, Uključi se u ekološke akcije pošumljavanja”, “Ekološki misli i radi-živi ekološki “, “Uključi se u Ekološki pokret u svom zavičaju”, “Posadi drvo i obezbijedi  zrak sebi i svojoj porodici”i druge.
U svom obraćanju prisutnima prof.Omerović je istakao, održavanje ovog ekološkog skupa je prije svega je human skup, a zatim pedagoški i ekološki sa zahtijevima kao prioritetima da više učine u sljedećem:
Potrebna je značajna zastupljenost ekološkog odgoja i obrazovanja u curiculumu svih nivoa obrazovanja od vrtića do univerziteta, da postanu didaktički fenomen, poboljšanje ekoloških uslova za život – infrastruktura u gradu , razdvajanje otpada na mjestu nastanka , izgradnja sanitarnih ekoloških deponija za grupu općina, , ozeljenjavanje gradova, zabrana gradnje na zelenim površinama , regulacija korita , razvoj ekološkog i seoskog turizma i drugo, sa glavnom porukom –Važno je ekološki misliti , ekološki živjeti i raditi , od prirode razumno uzimati , rijeke ne treba čuvati od ljudi , već učiti ljude da vole i poštuju rijeke . Mnogo toga je istaknuto i na održanom Oruglom stolu, sa temom “Održivi razvoj i klimatske promjene “koji je održan u povodu ovog značajnog datuma.
Kako je naglasio profesor sporta, Meho Partić ,čista voda, vazduh, zemljištei šume kao osnovni faktori zdravlja sve više se zagađuju , nevjerovatnim ambicija čovjeka , uz sjedalački I tjelesnu neaktivni način života direktno utiću na zdravlje. Pretilost kod stanovnišztva , a naročito djece je već alarmantna pojava , a kardiovaskularne bolesti i karcogene bolesti su u sve većem porastu , naročito su posljedice Kovida, ističe Partić.
Prisutnima se obratio i direktor JKP Panonika Tuzla, Maid Porobić, koji je govorio o pripremama za ovu turističku sezonu , a žubor vode sa Slapova je prava potvrda da je sezona uspješna uz mnogobrojne kupače koji su gazili i žurili na kupanje, kao da će im voda da pobjegne.
Grad Tuzla je podržao obilježavanje Dana zaštite okoliša, pa i dolazak gradonačelnika Grada Tuzle, Jasmina Imamović je dočekano sa burnim aplauzom , a i njegovim govorom o postanku Panonskih jezera od močvare i postanka Grada Tuzle , među najljepšim turističkom destinacijom u BiH i šire.  Te riječi je izgovarao baš na lokalitetu postanka prvog jezera koje mnogi žele da ga proglase  sa nazivom “Jasminovo jezero”.
Savez “EKO ZELENI” TK je donijeo cvijet , mnogocvijetna subata , koju su posadili direktor Panonike , Maid Porobić, gradonačelnik Jasmin Imamović i predsjednik Saveza” EKO ZELENI”  TK, Muhamed Omerović , čije latice će biti trajno podsjećanje na ovaj događaj.
Duška REBIĆ