Poslanici Skupštine TK usvojili Nacrt Zakona o platama i naknadama policijskih službenika

Na današnjoj sjednici Skupštine TK poslanici su razmatrali Nacrt Zakona o platama i naknadama policijskih službenika. Kako ističu iz Ministarstva unutrašnjih poslova, ovaj zakon utemljen je na Zakonu na federalnom nivou, kao i na osnovu kolektivnog ugovora koji se trenutno primjenjuje po pitanju naknada policijskih službenika TK. Zakon bi trebao doprinijeti većem stepenu profesionalizacije policijskih službenika kao i povećanju stepena sigurnosti građana TK.

Prilikom izrade ovog Nacrta mi smo u saradnji sa sindikatom policije TK iznašli rješenja koja će značti zadržavanje postojećih prava i u jednom dijelu iskorak kad su u pitanju prava pripadnika Agencije za javni red i mir koji su ovim Pravilnikom povećani broj i obim njihovih prava. Naravno ovaj Zakon će proći kroz proceduru Nacrta, Javne rasprave i Prijedloga i nadam se da će uspjeti da ozakoni sva ova prava koja su utemeljena u ova dva propisa koja su već na snazi kako naši policijski službenici mogu imati materijalnu sigurnosti osiguranom zakonom, a ne kolektivnim ugovorima. Sva prava koja su utvrđena federalnim propisom se nalaze u našem Zakonu s tim što smo neka prava zabetonirali tako da nema kalkulacije da će osnovica plate biti 80 ili 90 posto. Pored toga, uvodi se pravo da pripadnici krim policije jednom godišnje imaju dodatak na platu od 30 posto kako bi obezbjedili uniformu, jer oni koriste civilnu odjeću, nemaju uniforme To su neki iskoraci koje želimo da napravimo kako bi unaprijedili postojeća prava” rekao je Hajrudin Mehanović, ministar unutrašnjih poslova TK.