Obilježavanje Međunarodnog dana maternjeg jezika na Univerzitetu u Tuzli

Piše: Duška Rebić


Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Odsjek za bosanski jezik i književnost, svake godine obilježava Međunarodni dan maternjeg jezika 21. februara sa ciljem unapređenja, učenja i njegovanja jezičke kulture, različitosti i višejezičnosti.


Profesori i studenti Odsjeka za bosanski jezik i književnost i ove godine u saradnji sa Studentskim vijećem Filozofskog fakulteta, Udruženjem građana slovenačkog porijekla Tuzla, učenicima i profesorima osnovnih škola sa područja TK organizuju manifestaciju pod nazivom Dan maternjeg jezika „Slavimo višejezičnost u BiH“. Manifestacija će biti održana na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 19.02.2021. godine u 12 sati.


Na otvaranju ove manifestacije otvoriti će se likovna izložba Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla, a održati će se i videoprezentacija učenika i studenata.
Prisutnima će se obratiti prof. dr. Nihada Delibegović-Džanić, dekanica Filozofskog fakulteta u Tuzli, dr. Amira Turbić –Hadžagić, prof. na Odsjeku za bosanski jezik i književnost, Dragica Tešić, predsjednica Udruženja građana slovenačkog porijekla Tuzla i Maida Šljivić, predsjednica Studentskog vijeća Filozofskog fakulteta.