Otvorena izložba ”Novi život starog hrasta“ autora Ive Jelušića

Piše: Duška Rebić


U Muzeju istočne Bosne u Tuzli otvorena je izložba pod nazivom “Novi život starog hrasta“, autora Ive Jelušića. Na izložbi je je predstavljeno 40-tak posuda kostolačke kulture sa lokaliteta Pivnica kod Odžaka, izrađenih od abonosa, hrasta lužnjaka starog nekoliko hiljada godina, koje je izvađeno iz korita rijeke Bosne u Posavini.


Izložba je nastala 2019. godine i već bilježi uspjeh u BiH ali i u Hrvatskoj. Građani Tuzlanskog kantona imaju mogućnost prvi put da se upoznaju sa kostolačkom kulturom starom više od 3000 godina. Kostolačka kultura je eneolitička kultura čiji je razvoj započeo oko 3250 godina na području jugoistočne Europe(Šumadija, sjeverna Bosna, Slavonija, Srijem ),do kraja svog postojanja 3000 godina.
Stanovništvo se bavilo pretežno poljoprivredom i stočarstvom, izrađivali su vrlo kvalitetnu keramiku tankih stijenki, sjano uglačanu u crnoj, sivoj ili oker boji. Ornamenti pronađeni u keramici su na neki način osobna karta ljudi tog vremena koje se razlikuju po raznim šarama.


Ivo Jelušić posude je izradio prema nacrtima i literaturi koju je dobio od stručnjaka iz Zemaljskog muzeja BiH. Na lokalitetu Pivnica pronađena je jedna dobro očuvana zdjela, koja se sada nalazi u Zemaljskom muzeju BiH, prema kojoj je Ivo Jelušić uradio repliku od abonosa.

“Svaku posudu sam radio posebno, korak po korak, iz više prstenova, sastavljenih od 16 dijelova, lijepljenih jedan na drugi. Kasnije ih tokari bruse i nakon toga ja sve obrađujem ručno. Tako posude nastale na ovom području vraćamo u budućnost, za novi život. Ove posude kada ih stavim ispred sebe rukom dodirnemo prošlost“, istakao je Jelušić.

Jelušić se posebno se osvrnuo na nalazište abonosa koje je raslo neposredno uz lokalitet Pivnice, koje se iskopava iz korita rijeke Save i Bosne i suši godinu dana. Pri pogrešnom sušenju, drvo se raspada i pretvara u prah.


Prema riječima Dženana Brigića, kustosa arheologa Muzeja istočne Bosne , izložena djela nemaju samo umjetničku vrijednost već predstavljaju trag života čovjeka koji je živio na ovim prostorima, otprilike 3.000 godina prije nove ere.


“Ovo je nešto novo, čime se građani ovog kraja nisu susretali. Kostolačka kultura je starija čak i od vučedolske na koje je napravila uticaj. Izložba je predivan zanatski spoj umjetnosti, historije  i arheologije. Drago mi je da je autor izabrao Muzej istočne Bosne da predstavi svoje radove, što će biti jedan pomak za našu ustanovu“- istakao je direktor Muzeja istočne Bosne, Ljubiša Veljković
Izložba će biti otvorena radnim danima do 12. marta.