Nusret Helić, načelnik opštine Gračanica: U svemu uspješna 2017. godina

U novu 2018. godinu, Gračanlije ulaze sa mnogo optimizma. Sumirajući rezultate iz protekle godine, situacija je zadovoljavajuća. Realizovano je mnoštvo projekata, od kojih je teško izdvojiti  jedan važniji od drugih. Akcenat je pored privrede, koja je uvijek broj jedan, stavljen i na druge značajne stvari: od infrastrukture, podrške sportu, kulturi i mladima, do aktivne uloge građana u kreiranju politke na lokalnom nivou. U daljnjem periodu, vodit će se dosadašnjom pozitivnom politikom rada, i riješiti započete, ali i nove projekte značajne za lokalnu zajednicu

Načelniče, još jedna godina je iza nas. Kad sumirate sve rezultate, možemo li reći da se radi o još jednoj uspješnoj godini za opštinu Gračanica?

Helić: Početkom januara, bez obzira na neke probleme, ekonomske u državi, mi smo ocijenili da smo mi sa ekonomskog i svakog drugog aspekta, uspješno proteklu godinu. Uvijek su nam prioriteti bili privreda i dešavanja oko privrede-zapošljavanje. Moram reći da smo imalu živu poslovnu aktivnosti. U industrijskoj zoni „niklo“ je 15ak novih objekta/ proizvodnih pogona. Ima tu i dva-tri trgovisnka centra, ali ono što je najvažnije su nova zapošljavanja. Možemo pohvaliti pozitivnim trendom zapošljavanja. Bili smo na usluzi ljudima. Pri tome mislimo na izgradnju infrastrukture, brzu realizaciju odgovarajućih odobrenja pri rješavanju rente na više rata. Pomogli smo da imaju brzinu izgradnje, što je, kako vidimo i dalo pozitivne rezultate.

Kolika su ulaganja u kapitalne projekte?

Helić: Mi smo opština koja više od jedne trećine izdvaja za kapitalne projekte iz budžeta. Uglavnom su to projekti izgradnje puteva, vodovoda, kanalizacionih sistema. Završavamo veliki projekat izgradnje oba gradska kolektora. Mnogo smo uložili u regulaciju korita rijeke Sokoluša. Praktično da čitavom dužinom kroz grad regulišemo  da ne bi plavila. Uložili smo i prošle godine preko 350.000 KM. Imali smo ulaganja i u čišćenje rijeke spreče, koja plavi zemljište i sve drugo. Dakle, negdje oko četiri  miliona smo uložili u kapitalne projekte. Moram pomenuti da smo u nekim mjesnim zajednicama riješili vodosnadbijevanje na neki duži period – kroz izradu novih bušotina. Ovih dana će se analizirati izvršenje budžeta. Gotovo su svi planirani projekti i završeni. Zadovoljni smo projektima i svime što se dešavalo u 2017. Godini.

Koji su to problemi sa kojim se susrećete? Pomenuli  ste struju i nedostatak kvalifikovane radne snage? Kako riješiti taj problem?

Helić: Industrijske zone koje gradimo prati adekvatno uređenje infrastrukture, od vodovoda, kanalizacije, puteva i svega što je u našoj nadležnosti. Problem koji se desio prošle, a ponovio se i ove godine jeste nedostatak električne energije, posebno za industrijsku zonu. Mi smo morali okupiti u Gračanici kompletnu upravu JP Elektroprivreda BiH da sa našim privrednicima pokušaju riješiti taj problem jer nam se desilo da imamo desetak pogona koji ne mogu da rade, jer nema dovoljno električne energije. Dobili smo neka obećanja, izvršena su manja saniranja ali smo ponovo došli u istu poziciju, da se razvoj gračaničke privrede dovodi u pitanje zbog nedostatka električne energije. Nadamo se da će odgovorni u Elektroprivredi BiH ozbiljno pristupiti rješavanju ovog problema, a ne reagirati samo kada to postane priča o kojoj se piše u medijima.

Drugi, veliki problem je nedostatak kvalifikovane radne snage, govorimo ne samo o zanatskim kadrovima nego i o visoko stručnim kadrovima određenih profila. Nešto se na tome radi i na višim razinama vlasti ali mi kao općina koja ne želi da njezini mladi građani odlaze ne može toliko da čeka. Sa Udruženjem privrednika Gračanice pokrenuli smo projekt gdje ćemo finansirati obavljanje kvalitetne praktične nastave u samim privrednim subjektima i projekat gdje ćemo finansirati troškove prekvalifikacija. Mi sada imamo raspisane konkurse za 500 novih radnih mjesta, ali je problem što nema adekvatnog kadra i što mi i dalje, uporno, školujemo kadar koji je daleko od onoga što je privredi potrebno.

Moramo mijenjati sistem obrazovanja, ali uporedo i svijest roditelja i svih nas da to više nisu zanatske djelatnosti kao prije 30, 40 godina kada se sve radilo rukama i kada su to bili izuzetno tešku fizički poslovi, većina tih poslova danas je automatizirano, radi se sa modernim mašinama u normalnim radnim uslovima, postoji mogućnost napredovanja i to su perspektive o kojima naši mladi trebaju da  razmišljaju.

Građani imaju aktivnu ulogu u razvoju? Izdvajate određena sredstva za projekte koji oni predlože? Imate dobru saradnju sa nevladinim organizacijama sa područja opštine Gračanice?

Helić: Moram istaći da smo nevladin sektor digli na jedan viši nivo. Tako da su postali korektiv vlasti.  Sedamdeset je nevladinih organizacija koje su uključene u kreiranje i opštinske politike. Za njih obezbjeđujemo značajna sredstva, i projekte kandiduju putem javnih poziva.  Tako da, slobodno mogu reći da je ukupna situacija u prošloj godini bila vrlo povoljna.

Gračanica ima razvijen sport, veliki broj različitih sportskih kolektiva koji okupljaju djecu i mlade?

Helić: I za sport izdvajamo preko 3 ili 4 % budžeta. Imamo mnogo klubova, kolektiva, pojedinačnih sportova. Važno je pomenuti da smo općina koja je sportsku salu, čiji smo vlasnik, besplatno izdala sportskim kolektivima. Tako smo stvorili mogućnost za brži razvoj sporta, ali i smanjili finansijska sredstva za ulaganje u sport.

Koji su to prioriteti za 2018. godinu?

Helić: Prvo bih izdvojio završetak infrastrukture. Također, u dogovoru smo sa Vladom, da konačno stavimo u funkciju sportsku salu za učenika srednjih škola. Kao što vam je poznato, ona se već godinama radi, i još uvijek nije završena da bi se u njoj moglo raditi. Zajedničkim snagama ćemo pokušati da obezbijedimo obavljanje tjelesnog odgoja, za oko 2.500 učenika. Planiran je i završetak kružnog toka. Ušli smo u dogovore za direkcijama, tako da ćemo i taj problem uskoro riješiti. Nastavljamo i sa rješavanjem vodosnadbijevanja kroz nove bušotine. Imamo još nekoliko mjesnih zajednica koje se suočavaju sa problemom pitke vode, tako da ćemo i to riješiti u skorije vrijeme. Nastavljamo sa regulacijom rijeke Sokoluše do izlaska iz grada, kao i regulacijom korita rijeke spreče na uskim grlima, gdje plavi- posebno industrijska zona. Jedan od većih projekata na kojem smo i prošle godine radili je utopljavanje zgrada. Na tome ćemo raditi i ove godine. U Gračanici  se radi na jedan, po meni sasvim normalan način, da se kroz razgovor sa svim parlamentarnim strankama dolazi do najboljih rješenja. U OV Gračanica nema većine, ali smo do sada Budžete, i sve bitnije dokumente usvajali jednoglasno ili sa velikom većinom jer svi želimo da se  u Gračanici živi bolje, realni smo i problemi se rješavaju po prioritetima jer objektivno svi smo svjesni mogućnosti našeg Budžeta.

Ponovno od Budžeta, koji je planiran oko 13 miliona, preko četiri miliona ide u kapitalna ulaganja  s ciljem stvaranja kvalitetnijeg života naših građana.

Mubina Biščić/Glas TK