Ostale odluke Vlade TK donesene na 48. redovnoj sjednici

Na jučer održanoj sjednici Vlada TK je utvrdila da će dodatak na djecu za djecu ometenu u fizičkom ili psihičkom razvoju i djecu oboljelu od celijakije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti iznositi 71,00 KM po djetetu mjesečno. Ovaj iznos predstavlja 7% prosječne plaće Tuzlanskog kantona za jedanaest mjeseci prethodne godine (1008,00 KM).

– Kako je to i najavljeno na sastanku premijera Kantona sa predstavnicima Košarkaškog saveza BiH, Vlada je odobrila 29.500 KM Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine, u svrhu sufinansiranja organizacije utakmice muške košarkaške reprezentacije BiH, sa košarkaškom reprezentacijom Crne Gore, u sklopu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Utakmica će se održati 23. februara u SKCP „Mejdan“ Tuzla.

– Na juerašnjoj sjednici Vlada je imenovala Jedinicu za implementaciju projekta „Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona”, koju čine predstavnici Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, Ureda vlade i Ureda premijera, Ministarstva finansija TK i UNDP-a u BiH. Zadatak Jedinice je realizacija svih aktivnosti vezanih za projekat „Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona“ koji će biti finansirana kreditom EBRD-a.

– Vlada je dala prethodnu saglasnost Senatu Univerziteta u Tuzli na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od akademske 2022/2023. godine. Naime, s obzirom da je u okvirima iznosa participacije i školarine obuhvaćeno i osiguranje studenata prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Tuzli od posljedica nesretnog slučajan u akademskoj 2022/2023. godini, a da je Univerzitet postigao povoljniju cijenu u odnosu na prvobitno planiranu, višak uplaćenih sredstava studentima će se uračunati u participaciju za ljetni semestar tekuće godine. Također ovim izmjenama omogućeno je da i studenti apsolventi i imatrukulanti budu obuhvaćeni online sistemom prijavljivanja ispita.

– Vlada je dala saglasnost Kantonalnom sudu u Tuzli za prijem namještenika, višeg referenta za operativno tehničke poslove u radni odnos na neodređeno vrijeme.

– U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja i Upravni odbor Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona.

– Vlada je na lični zahtjev razriješila člana, te privremeno imenovala novog člana Upravnog odbora Javne ustanove „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona“ Tuzla.

– Vlada je imenovala člana privremenog Školskog odbora JU OŠ „Lipnica“, Tuzla.