Natječaj “Moja prva knjiga”


Izdavačka kuća BMG – Bosanska medijska grupa u saradnji sa Udruženjem za obrazovanje i kreativnost, te prijateljima knjige raspisuje Javni poziv za dostavu rukopisa za natječaj „Moja prva knjiga“.
Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju svi državljani iz BiH, građani porijeklom iz BiH, građani iz dijaspore, kao i svi koji BiH smatraju svojom domovinom.


Natječaj se raspolaže u tri starosne kategorije:
-Prva kategorija:učenici osnovnih i srednjih škola (do napunjenih 19 godina starosti)
-Druga kategorija: 19 godina starosti, do napunjenih 30 godina starosti
-Treća kategorija: stariji od 30 godina


Organizator je predvidio i dvije specijalne nagrade:
-najbolji mentor (prijedloge za nagradu mogu dostaviti autori za svog mentora:škole/fakulteti itd.Neophodno je u pismu navesti relevantne podatke, te kontakt za dopunu informacija.
-najbolji rukopis grupe autora (u obzir dolaze sve forme i oblici-zbirke pjesama ili priče, zbornik radova , školski almanah s tim da nijedan autor nije prije toga objavio svoju, ni individualno niti grupno.


Uz rukopis dostaviti biografski kontakt podatke o autorici/autoru

Autori koji su ranije već objavili neku svoju knjigu, štampano ili elektronski i za koju je dodijeljen CIP ILI ISBN broj, ne mogu sudjelovati
U obzir dolazi samo prva knjiga nekog autora. Dostavom rukopisa u natječaj pod punom moralnom i materijalnom odgovornosti garantuje da nisu ranije objavili knjigu.
Autori za natječaj dostavljaju minimalno jedan rukopis, u elektronskom obliku (word, print 12 ) pisanu na bosanskom, srpskom, hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Rukopisi sa naznakom za konkurs Moja prva knjiga , dostaviti na e-mail: prva.knjiga.bmg@gmail.com.


Sve pristigle rukopise pregledati će stručni žiri. Najuspješnije rukopise, najmanje tri, uz najbolji rukopis iz specijalne kategorije-rukopis grupe autora, organizator će nagraditi objavljivanjem knjige. Nagrađeni autorica/autor, u sve tri kategorije dobiti će plaketu „Mioja prva knjiga“ za pobjednički rukopis, za drugoplasirani trećeplasirani rukopis, kao i autore pobjednike u specijalnoj kategoriji.


Rukopisi dostavljeni za natječaj ne podliježu tematskim, sadržajima, žanrovskim, niti bilo kojim drugim ograničenjem. Stručni žiri će javnost obavijestiti samo o prva tri mjesta u tri starosne kategorije, te o prva tri mjesta u specijalnim kategorijama žiri može odabrati i više rukopisa za objavljivanje. Žiri nije obavezan davati obrazloženje za ostale rukopise.


Javni poziv je otvoren od 15. jula 2021. godine do 15. septembra 2021. godine.
U razmatranje će biti uzeti svi rukopisi koji su usklađeni sa pravilima natječaja .
Dodjela nagrada bit će objavljena javno u okviru Književnog festivala „Moja prva knjiga“, ističe izvršni direktor, Mehmed Pargan. Za sve dodatne informacije možete se javiti na broj 062 333-157.

Duška REBIĆ