Zvaničniku za negiranje genocida najmanje tri godine zatvora

 Ko javno odobri, porekne, grubo umanji ili pokuša opravdati zločin genocida, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin utvrđen pravosnažnom presudom biće kažnjen kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina, navedeno je u današnjoj odluci visokog predstavnika Valentina Incka.

Naime, Valentin Incko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, nametnuo je dopune u Kaznenom zakonu Bosne i Hercegovine kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.

Takođe, jedan od nametnutih članova je i taj da i onaj ko dodijeli prizanje, nagradu, spomenicu ili bilo kakav podsjenik ili privilegiju osobi osuđenoj pravosnažnom presudom za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin ili imenuje javni objekat po osobi koja je osuđena kazniće se kaznom zatvora od najmanje tri godine. 

“Počinilac krivičnog djela iz stava (1) do (4) ovog člana koji je dužnosnik ili odgovorna osoba ili zaposlenik u instituciji vlasti ili bilo kojem organu koji se finansira putem javnog budžeta, kaznit će se kaznom zatvora od najmanje tri godine”, navodi se u nametnutim rješenjima.

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, nametnuo je danas dopune u Kaznenom zakonu Bosne i Hercegovine kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.

“Zakon koji slijedi i koji čini sastavni dio ove Odluke stupa na snagu kako je predviđeno u članku 2. tog Zakona, na privremenoj osnovi sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uslova”, saopšteno je iz Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.

Kako se dodaje, ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje na službenoj internetskoj stranici kancelarije visokog predstavnika i u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.