Napredni kurs ultrazvučne dijagnostike održan u Hotelu „Mellain u Tuzli

U organizaciji Zavoda za humanu reprodukciju „Balić“ Tuzla u saradnji sa vodećim svjetskim proizvođačima ultrazvučnih sistema „Canon Medical Systems“ iz Japana , te Kompanijom „Bera“ iz Sarajeva u Hotelu Mellain Tuzla održan je Napredni kurs ultrazvučne dijagnostike fokusiran na fetalni ehokardiografiju i skrining prvoga tromjesečja .Kurs je okupio 30 doktora specijalista i  akušerstva koji su imali priliku proširiti svoja znanja kroz predavanja vodećih stručnjaka u ovoj oblasti.

Kursu su prisustvovali:
Prof.dr.Devleta Balić Tuzla
Prof.dr.Adem Balić Tuzla
Dr.Vita Zidere , London
Dr.Trisha Vigneswaran , London
Dr. Klinta Lisnere , Riga
Dr. Ivan Zmijanović, Srbija
Dr.Enis Hasanović, Sarajevo

Predavanja su se fokusirala na najnovije trendove u fetalnoj ehokardiografiji i skriningu prvog tromjesečja ističući konstantnu potrebu za unapređenju znanja i vještina u području ultrazvučne dijagnostike u BiH.Zahvaljujući   podršci organizatora učesnici su imali priliku raditi na najsavremenijim ultrazvučnim sistemima unapređenju dijagnostičke vještine. Ovaj kurs nije  samo značajno stručno usavršavanje,već je bio i korak naprijed u podizanju standarda zdravstvene njege , pružene pacijenticama u regiji.

Ovakvi skupovi su ključni za ostvarivanje kvalitetne zdravstvene njege za sve pacijente, a napredak u medicini nezaustavljeno ide naprijed , ističu organizatori.

Duška Rebić