Nacrt budžeta Općine Lukavac za 2018. u javnoj raspravi

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Lukavac razmatran je Periodični izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Lukavac za devet mjeseci 2017. godine.

Kako je u obrazloženju kazao pomoćnik načelnika za budžet i finansije Zuhdija Hrvatović, izvršenje budžeta za navedeni period, bilo je 9.307.206 KM ili 76 % planiranog budžeta na devetomjesečnom nivou, koji iznosi 12.285.061 KM. Planirani prihodi i primici za 2017.g., iznose 23.200.000 KM, što znači da je realizacija ostvarena sa 40 %. Hrvatović se osvrnuo i na prihod iz ranijih godina, tačnije akumuliranu gotovinu u iznosu 2,3 mil KM iz prethodne godine, tačnije sredstava Civilne zaštite. Ostvarenje poreznih prihoda je veće za 8 % i iznosi oko 370.000 KM., dok je ostvarenje neporeznih prihoda veće za 436.000 KM. U poreznim prihodima, zabilježen je veći priliv od PDV-a, zbog prethodne godine. Primici od prodaje zemljišta su veći za 360.000 KM. Ostvaren je manji prihod of grantova, zbog toga što su prihodi od granta za WATSAN bili u 2016.g.   457.000 KM, a od Federalnog štaba Civilne zaštite 160.000 KM. Ipak i pored te činjenice, Hrvatović je istakao da je realizacija budžeta za prvih devet mjeseci za 4 % veća nego u prethodnom periodu prošle godine.

Općinsko vijeće Lukavac razmatralo je i Nacrt budžeta Općine Lukavac za 2018. sa okvirnim planom budžeta za 2019. i 2020. godinu. Usvojen je zaključak da se utvrđuje predloženi Nacrt budžeta uz konstataciju da isti može poslužiti kao osnov za izradu Prijedloga budžeta. Za provođenje javne rasprave koja će trajati do 30 dana, OV je zadužilo Službu za budžet i finansije. Nakon sumiranja rezultata javne rasprave, izvještaj o provođenju sa prijedlogom budžeta, dostaviće se OV Lukavac na razmatranje.

(Nezavisni.ba)