Na području TK registrirano preko 600 taksi vozila, počela distribucija dopunskih oznaka

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK je od 15.01.2019. godine  počelo sa distribucijom dopunskih taksi oznaka za sve taksi prijevoznike koji legalno obavljaju djelatnost taksi prijevoza na području Tuzlanskog kantona.

Resorno ministarstvo je za taksi prijevoznike koji posjeduju Licencu za TAXI prijevoz i ostalu potrebnu dokumentaciju pristupilo izradi i izdavanju dopunskih oznaka za taksi vozila na području TK za 2019. godinu.Na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini taksi djelatnost su obavljala 509 taksi prijevoznika sa 632 taksi vozila.

 Tabela: Broj taksi vozila po općinama TK u zadnjih deset godina.

R. br. Općina/grad 2009.god. 2010.god. 2011.god. 2012.god. 2013 god. 2014.god. 2015.god. 2016.god. 2017.god. 2018.god.
1. Tuzla 284 311 320 324 330 329 340 342 342 345
2. Banovići 2 3 5 6 6 6 7 9 8 5
3. Gračanica 7 10 10 9 10 14 14 18 17 14
4. Gradačac 11 13 14 14 12 14 16 16 15 12
5. Kalesija 40 46 44 51 53 52 51 49 49 48
6. Kladanj 2 1 4 2 4 6 7 8
7. Lukavac 11 16 21 29 27 30 32 27 27
8. Sapna 18 20 20 21 22 16 22 22 23 24
9. Srebrenik 5 7 6 6 8 12 16 25 35 40
10. Teočak 2 4 4 4 5 5 7 7 9 9
11. Živinice 2 2 4 10 22 47 67 75 91 95
12. Čelić 1 1 2 1 2
13. Doboj I. 2 2 3 5 4 4 4 3 3
Ukupno 372 440 447 453 506 528 578 607 627 632

Najveći broj taksi prijevoznika registrovan je na području grada Tuzla, gdje je registrovano 34 pravna lica sa 158 taksi vozila i 187 fizička lica sa po jednim taksi vozilom. Dakle, na području grada Tuzla taksi djelatnost se vrši sa 345 taksi vozila.

U ostalim  općinama Tuzlanskog kantona taksi djelatnost obavlja 285 fizičkih lica i 2 pravna lica sa 2 taksi vozila,  odnosno taksi djelatnost se obavlja sa 287 taksi vozila.

U oblasti taksi prijevoza na području Tuzlanskog kantona uposleno je cca 700 osoba (vozači, dispečeri, direktori pravnih lica i dr.) iz čega se vidi da i ovaj vid saobraćaja zauzima značajno mjesto u oblasti prijevoza putnika na Tuzlanskom kantonu.

Evidentno je iz evidencija Ministarstva da se broj registrovanih taksi prijevoznika, odnosno vozila iz godine u godinu povećava, odnosno da se smanjuje broj neregistrovanih taksi prijevoznika.

Tokom  proteklih deset godina broj taksi vozila na području TK se povećao za 60,00 % (povećao se za 1,7 puta), odnosno narastao sa 372 u 2009. godini na 632 taksi vozila na kraju 2018. godine.

Ranijih godina najveći trend rasta imao je grad Tuzla dok u posljednje vrijeme broj registrovanih taksi prijevoznika znatnije raste u općinama Živinice i Srebrenik.

Povećanje broja taksi prijevoznika na području općine Živinice je u direktnoj  korelaciji sa povećanjem broja putnika i letova na Međunarodnom aerodromu Tuzla, dok je povećanje broja taksi prijevoznika na drugim općinama povezano sa radom kontrolnih organa na području TK (Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo unutrašnjih poslova) jer je dio prijevoznika koje je nelegalno obavljao prijevoz  u ranijem periodu registrovao djelatnost i sada legalno obavljaju taksi prijevoz.

Distribucija Rješenja o dodjeli dopunskih taksi oznaka za 2019. godinu vršiti će se u  Ministarstvu trgovine turizma i saobraćaja TK, a lijepljenje odnosno postavljanje  na vozila vršiti će se na parkingu ispred Ministarstva uz prisustvo ovlaštene osobe  Ministarstva, kako bi se spriječila eventualna zloupotreba naljepnice i kako bi naljepnice bile jednoobrazno postavljenje na svim taksi vozilima.

Krajnji rok za distribuciju dopunskih oznaka za 2019. godinu je 28.02.2019. godine (četvrtak).

 Propisana visina novčane kazna za neposjedovanje dopunske oznake na taksi vozilu za pravna lica se kreće u rasponu od 500,00 do 1.500,00 KM, odnosno za odgovorno lice u pravnom licu od 200,00 do 500,00 KM.

Propisana visina novčane kazna za neposjedovanje dopunske oznake na taksi vozilu za fizička lica se takođe kreće u rasponu od 500,00 do 1.500,00 KM.

Dopunske oznake za taksi prijevoz postavljaju se u desnom gornjem dijelu prednjeg i lijevom gornjem dijelu zadnjeg vjetrobranskog stakla sa unutrašnje strane vozila.

(fejm.ba)