Na Međunarodnom aerodromu Tuzla u 2020. godini smanjen broj putnika

Piše: Duška Rebić

Na Međunarodnom aerodromu Tuzla u 2020. godini smanjen je broj putnika za 61% , a broj letova je manji za 50 posto u odnosu na raniju godinu. Razlog tome je pandemija koronavirusa koja se odrazila i na Međunarodni aerodrom Tuzla, ističe direktor Esed Mujačić.
Prema njegovim riječima, tokom 2020. godine sa tuzlanskog aerodroma prevezno je 228.000 putnika, dok je tokom godine raniji broj prevezenih putnika iznosio 592.000. Prihodi Međunarodnog aerodroma Tuzla su smanjeni za 50 posto u odnosu na raniji period, naglašava direktor Mujačić.

“Osim prevoza putnika imali smo i dodatne prihode, ali to nam nije bilo dovoljno da pokrijemo troškove poslovanja. Dobili smo pomoć od kantonalne Federalne vlade, ali nam nije pomoglo da nadoknadimo gubitke koji su nastali zbog nesretnih okolnosti i naredbi resornog ministarstva. Aerodrom je bio zatvoren, te još uvijek radi sa smanjenim kapacitetom i trpi gubitke”, ističe direktor Mujačić.


Sa tuzlanskog aerodroma Tuzla trenutno su aktivni letovi u četiri evropske zemlje, na osam destinacija: Memmingen, Frankfurt Hahn, Dortmund (Njemačka), Malme Getenborg, Štokholm (Švedska), Besel (Francuska) i Eindholen (Holandija).


“Pretrpjeli smo i posljedice izazvane COVID-19, ali smo uspjeli zadržati radnike i održati likvidnost preduzeća, smanjili smo troškove za oko 40 posto. U 2020. godini smo imali najlošiji period poslovanja, u novembru smo imali najmanji broj putnika, a u decembru se broj putnika povećao zbog novogodišnjih praznika. Također, imamo u planu povećati broj letova od februara. Nadamo se da će i avio kompanija Wizz Air od aprila ove godine uspostaviti puni saobraćaj sa Međunarodnog aerodroma Tuzla i da će sve normalno funkcionisati kao i ranije”, istakao je direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla, Esed Mujačić.