Na današnji dan prije 26 godina 2000 dobrovoljaca stalo u odbranu Tuzle

Na poziv legitimnih organa vlasti u ranim jutarnjim satima 16. maja 1992. godine u tuzlanskom naselju Paša Bunar okupilo se 2000 dobrovoljaca spremnih da stanu u odbranu Tuzle. Ekrem Šehović kao prvi komandant, te rezervni oficiri izvršili su evidenciju, formirali brigadu i čekali naređenja. Bilo je to teško vrijeme, prisjeća se Safet Husanović, zamjenik komandanta Prve tuzlanske brigade, jer se sjenka zla nadvila i nad Tuzlom, a težina onoga što će uslijediti mogla se samo naslutiti.

„Mogu se sjetiti samo da je bilo veoma teško tih 15 sati ovdje, zato što su nas avioni tada nadlijetali i mi smo bili ovdje na ovom prostoru iza ovog objekta i sve vrijeme smo molili okupljene da se sklone ovamo u šumu jer ne znamo šta će se desiti, jer je tek prije desetak sati bila bitka na Brčanskoj Malti, još ne znamo šta se dešava, samo znamo da hoćemo braniti“, kazao je Safet Husanović, zamjenik komandanta Prve tuzlanske brigade.

Istog dana, oko 18 sati stiglo je i naoružanje zapljenjeno u vojnom skladištu Kozlovac koje je podjeljeno dobrovoljcima, te su dva pješadijska bataljona dislocirana na područje Bukinja i Šićkog Broda. Brigada se dodatno popunjava i naredna dva dana prebacuje u kasarnu Husinska Buna. Tek formirani Prvi bataljon na čelu sa komandantom Mirsadom Fidahićem upućuje se na zadatak oslobađanja Kalesije što je imalo presudan značaj za odbranu ovih prostora u prvim ratnim danima. Borci Prve Tuzlanske brigade borili su se i na ratištima u Posavini, oko Gradačca, Olova, Teočaka, Kladnja i drugih mjesta.

„Ova brigada je učestvovala na 14 ratišta i nažalost poginulo je  240 boraca a 1380 je ranjeno, a od 240 njih 69 je poginulo van zone Tuzle, izginuli su u odbrarni tih krajeva“, izjavio je Jusuf Šećerbegović, komandant Prve tuzlanske motorizovane slavne brigade.

U vrijeme najvećih sukoba ARBIH i HVO u BiH na inivijativu Prve tuzlanske brigade desio se jedinstven primjer u BiH – bratimljenje vojnih jedinica raznih nacionalnosti.

„Nismo više imali ni municije, to je toliko nestalo i naoružanja i municije da smo se, ja kao komandant i komandant 115 HVO dogovorili o bratimljenju brigada, jer su oni pomagali i prije u materijalno – tehničkim sredstvima, pa smo i to obavili i 25. godišnjica je bratimljenja“, ističe Šećerbegović. 

Tuzlanske jediice su sačuvale najveću slobodnu teritoriju i stvorile uslove za prihvat prognanog i raseljenog stanovništva. Brigada nije izgubila nijedan borbeni položaj, a borce je odlikovao visoki patriotizam i borbeni moral, kao i ponašanje u skladu sa najvišim standardima međunarodnog humanitarnog i ratnog prava.

(RTVSlon)