Može li dodatnih 100 KM uistinu pomoći penzionerima?

Penzioneri u Federaciji BiH u ovom mjesecu dobili su uvećane penzije za 7,3 posto. Tako sada najniža penzija iznosi 410, zagarantovana 513, a najviša je oko dvije hiljade i 200 KM. Prosječna penzija je sada 490 maraka. Nedavno je najavljeno da će uslijediti i jednokratna pomoć Vlade TK za penzionere u ovom kantonu.

‘Moram da istaknem da je penzioneru svaka marka važna, a ovo 100 KM je izuzetno važno. Posebno je važno što dolazi od kantona a penzije nisu u nadležnosti kantona. No jeste socijalna i zdravstvena zaštita i ovo smatram da je kroz program socijalne zaštite, jer će ovo ići preko Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, i svakako da je to dobro”. rekao je Haso Halilović, predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera TK

Jednokratna pomoć za penzionere, na kantonalnom nivou bi trebala biti na jesen. Radi se samo o penzionerima sa najnižim primanjima.

”Tih penzionera po našim podacima ima 35.600. Oni su obuhvaćeni ovom mjerom i realizacija ove mjere je predviđena ekspozeom u septembru mjesecu”. dodao je Mirsad Muhamedbegović, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK

Penzioneri se nadaju da to neće biti pomoć samo ove godine.

”Nego da se ovakva sredstva planiraju svake godine u Budžetu kantona, kako bi se kroz isplatu jednokratne socijalne pomoći pomoglo ovoj kategoriji. Imamo mi još jednu stvar koju nama Vlada pomaže, a to je oslobađanje od plaćanja markica. Na našem kantonu penzioneri sa najnižom penzijom su oslobođeni od plaćanja markica, onih 20 KM”. naglasio je Haso Halilović, predsjednik Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera TK

Halilović navodi da bi Kantonalna Vlada mogla pomoći i na način da se uvedu subvencije za mjesečne karte penzionerima, što je slučaj u Zeničko-dobojskom kantonu i Kantonu Sarajevo. Postoje i druge aktivnosti koje bi mogle biti poduzete kako bi se ovoj populaciji olakšao život, o čemu će kako se on nada, razgovarati uskoro sa predstavnicima Vlade Tuzlanskog kantona.

 

(rtvslona)