Budžet Tuzle bit će povećan za 3,2 miliona KM

Na sjednici Kolegija gradonačelnika Tuzle usvojen je Prijedlog rebalansa Budžeta Grada za 2022. godinu. Budžet za ovu godinu koji je usvojen krajem 2021. godine bio je 68,7 miliona KM, a sada će biti povećan za 3,2 miliona KM. Radi se o sredstvima koja su prenijeta iz prošle godine od naknade za spašavanje ljudi i materijalnih dobara, te sredstva od ove godine koja su u gradsku kasu stigla za finansiranje projekata.