Mektić: Konsultacije sa stručnjacima o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe!

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić potvrdio je da su u toku konsultacije sa stručnjacima o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe, ali nije mogao reći kada će se to eventualno dogoditi.

Ponovio je da u okviru Ministarstva postoji sektor zadužen za ta pitanja, ali je naglasio da to nije tako jednostavno pitanje budući da je potrebno u to uključiti struku i nauku, jer će legalizacija kanabisa isključivo zavisiti od toga kakav će stav biti nauke i struke o tom pitanju.

“Uvažit ćemo ono što bude u interesu medicine i što bude u interesu pacijenata kojima to eventualno može pomoći. U skladu s tim ćemo se ponašati. Tražit ćemo ono što je najbolje rješenje na tragu standarda, prije svega, evropskih standarda”, istakao je Mektić.

Kako je zaključio kada se dobije konačan stav stručnjaka onda će legalizacija kanabisa biti samo pitanje da se to pretoči u normativni akt.