Međunarodni dan mladih, prilika za podizanje svijesti o značaju ove populacije

Međunarodni dan mladih obilježava se svake godine 12. augusta, skrećući pažnju mladih na pitanja mladih i slaveći potencijal mladih kao partnera u današnjem globalnom društvu.

Godine 1965., u rezoluciji 2037 (XX), Generalna skupština usvojila je Deklaraciju o promicanju među mladima ideala mira, uzajamnog poštivanja i razumijevanja među narodima.

Od 1965. do 1975. i Generalna skupština i Ekonomsko i socijalno vijeće isticali su tri osnovne teme na polju mladih: učešće, razvoj i mir. Naglašena je i potreba međunarodne politike prema mladima.

Generalna skupština je 1979. rezolucijom 34/151 1985. godinu proglasila Međunarodnom godinom mladih: učešće, razvoj, mir.

1985., rezolucijom 40/14, Skupština je odobrila smjernice za daljnje planiranje i odgovarajuće praćenje na polju mladih. Smjernice su značajne po tome što se usredotočuju na mlade ljude kao široku kategoriju koja obuhvaća različite podgrupe, a ne jedan demografski entitet. Daju prijedloge za specifične mjere za rješavanje potreba podgrupa kao što su mladi s invaliditetom, te mlade žene. (Izvor: rezolucija 50/81)

Ujedinjene nacije su 1999. godine 12. august proglasile Međunarodnim danom mladih.

Ovaj dan se svake godine oblilježava kako bi se promovisao aktivizam mladih, te prepoznali napori i akcije mladih širom svijeta koje doprinose pozitivnim promjenama, razvoju i ekonomskoj dobiti zajednica, a i šireg društva.

Međunarodni dan mladih predstavlja dan koji podiže svijest o značenju mladih za današnje društvo. Sama je svrha obilježavanja ovog dana usmjeriti pažnju na mlade koji se suočavaju s kulturološkim i pravnim problemima koji ih okružuju.