Kolika je sindikalna potrošačka korpa za juli: Na šta najviše građani izdvajaju novac?

Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za juli 2021. godine iznosi 2.070,79 KM i za 27,45 KM je skuplja od potrošačke korpe za prethodni mjesec. (dijagrami se nalaze na www.sssbih.com). Prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH za mjesec maj 2021. iznosila je 982,00 KM (posljednji podatak objavljen od strane Federalnog zavoda za statistiku) i za 8,00 KM je niža od iznosa u prethodnom mjesecu. Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je 47,42%.

Prilikom izrade Sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednješkolskom, a drugo u uzrastu osnovca. Samu potrošačku korpu čine sljedeće kategorije (pored naziva se nalazi procenat učešća pojedinačne kategorije u sindikalnoj potrošačkoj korpi):

  1. Prehrana – 44,2%
  2. Stanovanje i komunalne usluge – 15,0%
  3. Higijena i održavanje zdravlja – 6,6%
  4. Obrazovanje i kultura – 5,8%
  5. Odjeća i obuća – 14,5%
  6. Prijevoz – 6,7%
  7. Održavanje domaćinstva – 7,2%

U kategoriji prehrana korištene su cijene iz 3 trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja ubrojani su troškovi za dvanaest (12) stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest (6) stavki.