Lačić: Skromno ali dostojanstveno obilježavanje Dana rudara

Piše: Dejla Bajrić

Dan rudara koji se obilježava 21. decembra je dan hrabrih ljudi koji svakodnevno u tri smjene ulaze pod zemlju, često i u rizičnim uslovima. Dan rudara je ustanovljen u znak sjećanja na rudare tuzlanskog kraja koji su se 1920. godine pobunili zbog lošeg položaja radnika. Tada je vlada radnicima dala rok od tri dana da se vrate na posao ukoliko ga žele zadržati. Sprovođenje ove ali i drugih represivnih mjera u cilju prekidanja štrajka dovelo je do velikog otpora lošoj vlasti što je u svijetu poznato kao Husinska buna.

Prve žrtve štrajka pale su u Tuzli, 27. decembra u sukobu rudara Kreke i žandara. Ovakav odnos vladajućih struktura prema radnicima izazvao je revolt u cijeloj zemlji, nakon čega štrajk izlazi i van granica Bosne I Hercegovine.

Nakon 1920.godine, Tuzla postaje kolijevka borbe za radnička prava. Štrajk, unatoč žrtvama koje je odnio sa sobom, rezultirao je većoj brizi o rudarima i uslovima njihovog rada.

Iako se Dan rudara uvijek slavio sa velikim žarom, ove godine njegovo obilježavanja proći će nešto skromnije u odnosu na prethodne godine.

“Sindikat je uputio apel da se Dan rudara obilježi dostojanstveno i uz poštivanje propisanih higijensko-epidemioloških mjera. Iako neće biti svečanosti kao prethodnih godina, nadamo se da će se novac planiran za organizovanje ručka preusmjeriti na račune rudara kako bi oni privatno proslavili svoj dan. Sjednice je potrebno održati sa maksimalno 30 prisutnih a dodjeljivanje nagrada obaviti u skladu sa propisanim mjerama zaštite. Na ovaj način želimo pokazati da rudari poštuju i rade ono što se od njih traži, sve u cilju zaštite zdravlja i proizvodnje.“ kaže Zijad Lačić, predsjednik Samostalnog sindikata rudara FBiH.

Kako ističe Lačić, tekuća godina bila je izuzetno uspješna kada je riječ o sindikatu. U martu ove godine potpisan je  kolektivni ugovor  za rudarski sektor koji obuhvata oko 11.000 zaposlenika u ovoj djelatnosti. Kolektivnim ugovorom se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i radnika koje proističu iz rada i po osnovu rada.

 „Član 67. kolektivnog ugovora se odnosi na to da ne može doći do prestruktuiranja bez prethodne konsultacije sa sindikatom što nam daje za nadu da ćemo biti uključeni u sve buduće radnje.“ – rekao je Lačić.

Kolektivnim ugovorom je postignuto povećanje toplog obroka sa 10KM na 14KM u rudniku mrkog uglja „Banovići“. Lačić ističe da je najvažniji aspekt ovog ugovora povećanje plate od 8% za sve radnike rudnika u FBiH.

Sindikalni ciljevi su, kako kaže, ostvareni a iz sindikata se nadaju da je kroz ovaj ugovor postignut vrhunac kada se radi o zaštiti i humanizaciji rada.

Kako bi pomogli porodicama preminulih i poginulih komorata, većinski sindikat rudnika mrkog uglja Banovići 2016. godine osnovao je Fond solidarnosti koji broji 1790 članova. Svrha Fonda solidarnosti je stipendiranje djece preminulih i poginulih rudara rudnika Banovići. Iako je uprava RMU Banovići obećala pomoći Fondu solidarnosti to se za četiri godine njegovog postojanja nikada nije dogodilo.

Iz Fonda solidarnosti za ovu školsku i akademsku godinu izdvojeno je 31.500KM. Stipendije su dodijeljene na period od 10 mjeseci. Stipendirano je 12 učenika osnovne škole po 100KM, učenicima srednje škole je dodijeljeno po 150KM, a iznos stipendije za studente je 200KM.

Sindikat rudara RMU Banovići ima za cilj da i u budućnosti pomaže porodice svojih preminulih i poginulih komorata.

KAKVA BUDUĆNOST ČEKA RUDNIKE I RUDARE?

U mjesecu maju u RMU „Banovići“ postavljena je nova uprava rudnika sa ugovorom koji je glasio na 6 mjeseci te se naknadno produžio na još 3 mjeseca. Iz sindikata nisu zadovoljni sa rezultatima poslovanja, odnosom prema uposlenicima ali i postavljenim kadrom za koji misle da nije sposoban da odgovori na propisane radne zadatke što bi se moglo loše odraziti na rad rudnika u budućnosti.

Iako imaju dovoljno radnika da odgovore planu i zadacima, sindikat smatra da treba doći nova uprava sa više iskustva u radu.

„Trenutna uprava rudnika nema iskustvo rukovođenja rudnikom te se dovodi u pitanje njihova stručnost i koliko će se sve to odraziti na tehnološki proces. Ovaj sindikat nije zadovoljan upravom u Banovićima jer smatramo da nisu podobni za vođenje ovakvog kompleksnog preduzeća.“ – kaže Lačić.

Iz sindikata ističu da su zabrinuti za rudnik u Banovićima koji je pod hipotekom i čiji je opstanak  neizvjestan kada dođe vrijeme naplate. U rudniku u Banovićima je zaposleno oko 2.800 radnika a u zadnjih 15-ak godina obnovljeno je oko 70% radne snage.

Položaj radnika je težak, složni su u ocjeni radnici i sindikalisti.

„Još uvijek imamo jame u kojima se radi u teškim uslovima. Zabrinuti smo sa trenutnim stavom vlade i uprave nadzornog odbora, te se nadamo da će u budućnosti sa njihove strane biti više ulaganja.„ – naglašava predsjednik Samostalnog sindikata rudara FBiH.

U vrijeme pandemije virusa COVID-19, proizvodnja uglja je usporena zbog poštivanja svih propisanih mjera. Iz sindikata su ukazali na važnost zaštite radnika od virusa jer je upitna budućnost proizvodnje ukoliko se neko od rudara zarazi. Međutim, potrebno je naglasiti koliko je neophodno obezbijediti rudarima obaveznu zaštitnu opremu, naročito za uposlenike koji u teškim uslovima na ekstremnim mjestima pokušavaju doći do uglja. Treba imati na umu da nije jednostavno hodati 500m pod zemljom, a tek raditi posao rudara na istoj toj dubini.

Lačić ističe da je u cilju zaštite interesa rudnika i rudara potrebno promijeniti cijenu uglja koja je ista već 11 godina.

„Pokušavamo ući u pregovore o cijenama uglja kako bi se zaštitila egzistencija svakog uposlenika. Uložit ćemo maksimalni trud kako bi ubijedili vladu i elektroenergetski sektor da se cijena uglja promijeni. Svake godine se ugalj traži na sve većoj dubini zemlje i to podrazumijeva veći napor i rizik rudara. Iz tog razloga smatramo da je neophodno da se cijena  uglja podigne u cilju zaštite pojedinaca i preduzeća.“- poručuje predsjednik Samostalnog sindikata rudara FBiH.

Iako se boje za budućnost rudnika, sindikat se nada da će upravo oni biti faktor koji će dovesti do obostranog zadovoljstva. Kako kaže Lačić, slijede im teška i neizvjesna vremena, ali glavni cilj je sačuvati zdravlje i sigurnost radnika.

Iz sindikata upućuju najsrdačnije čestitike za Dan rudara izražavajući duboko poštovanje za teški posao koji rudari obavljaju.

„Tuzlanski kanton je prepoznatljiv po rudnicima čija su najveća vrijednost čestiti rudari. Uz nadu za bolje uslove, veću sigurnost u radu i adekvatnu nagradu za trud svim našim rudarima želim uspjeh u radu uz tradicionalni rudarski pozdrav: SRETNO!“- naglasio je Lačić za kraj razgovora.