Komus: Dostava računa od sada i elektronskim putem

J.P. Komus d.o.o. Gračanica realizovalo je projekt “e-račun” kojim je omogućena dostava računa putem e-mail adrese svim zainteresovanim korisnicima koji se uspješno registruju nakon podnošenja zahtjeva u prostorijama J.P. Komus d.o.o Gračanica.

Obrazac zahtjeva se može preuzeti na blagajni J.P. Komus d.o.o. Gačanica ili ovdje.

Smanjenje broja odštampanih računa za odvoz otpada, koji se dostavljaju svakog mjeseca, doprinijeće smanjenju negativnog utjecaja na okoliš u Gračanici. Dodatan doprinos projektu daju svi naši korisnici koji putem elektronskih usluga banaka (internet ili mobilnog bankarstva) plaćaju naše račune, uključujući i korisnike usluga komercijalnih banaka.

Korisnicima je uz oktobarski i novembarski račun dostavljeno obavještenje (na poleđini računa) o novoj usluzi za dostavu računa putem elektronske pošte. Na ovaj način J.P. Komus nastavlja sa uvođenjem inovacija u poslovanju koje imaju za cilj smanjenje negativnog uticaja na okoliš, dok korisnicima omogućavaju uštedu vremena i jednostavniju brigu o svojim obavezama.

(gracanicki.ba)