Crveni križ Živinice: Oglas o prijemu u radni odnos

Crveni križ općine Živinice
Ulica Oslobođenja br.18
75270 Živinice,tel.035 774-165

Na osnovu Odluke Predsjedništva Crvenog križa općine Živinice broj:02-121/18 od 20.11.2018.godine, a za potrebe realizacije projketa Crvenog križa općine Živinice “Zdravlje i starenje” Crveni križ općine Živinice raspisuje:

         O     G    L    A    S

za slijedeće radno mjesto

Njegovatelj/ica…………………1 izvršilac

Uslovi:

-Završen Kurs za njegovatelj/ice javno priznat ili Srednja medicinska škola
-Vozačka dozvola “B”kategorije
-Spremnost za timski rad
-Izražene komunikacijske vještine

Obaveze i odgovornosti

1.Doprinos razvoju i implementaciji projekta njege i pomoći u kući
2.Gradnja pozitivnih odnosa sa korisnicima i njihovim obiteljima
3.Pružanje usluga njege i pomoći u kući u skladu sa katalogom usluga njege i pomoći u kući i u skladu sa indidvidualnim planom njege
4.Vođenje evidencije o stanju korisnika i usluga koje se pružaju
5.Izvještava odgovornu sestru pismeno i usmeno
6.Održava i vodi evidenciju o radnom materijalu i sredstvima za rad
7.Doprinos razvijanju timskog duha
8.Redovno se profesionalno usavršava
9.Čuvanje poslovne tajne tokom i nakon isteka ugovora o radu

Radno mjesto je na određeno radno vrijeme (obavezan probni rad u trajanju tri mjeseca)

Ako se prepoznajete sa navedenim uslovima i opisu posla pozivamo vas da prijave s dokazima o ispunjavanju uslova oglasa (kopije diploma, certifikata, potvrde o radnom iskustvu i sl.) i biografijom (sa kontakt telefonom) dostavite najkasnije do 15.12.2018.godine putem pošte na slijedeću adresu:
Crveni križ općine Živinice, Ul.Oslobođenja br.18, 75 270 Živinice ili putem maila zivinice@ckfbih.ba

Sekretar Crvenog križa
općine Živinice
Nermin Aljić, s.r.

(zivinice.ba)