Kada će Tuzlanski kanton dobiti sistem za obavještavanje i uzbunjivanje građana?

Prirodne nepogode su nešto što se često dešava i na što ne možemo uticati. Na području Tuzlanskog kantona najveći problem su polave i klizišta koji su proteklih nekoliko godina uzrokovali ogromnu materijalnu štetu. Iako na sam tok prirodnih nepogoda ne možemo uticati, jednom kada je izvjesno da će se desiti građani bi trebali biti upozoreni i upoznati sa svim mjerama zaštite. To je moguće uz pomoć sistema za obavještavanje i uzbunjivanje građana.

“Ja sam sad rekao da se može desiti zemljotres, brdo, lavine, ali ako imamo sirene upozorit ćemo stanovništvo na vrijeme da se mogu evakuisati izmaknuti se sa lice nesreće i spasiti živote jer kada spasite jedan život vama više ne igra ulogu ni cijena tog sistema.” rekao je Zoran Jovanović, direktor Kantonalne uprave Civilne zaštite Tuzlanskog kantona.

“Mi smo formirali i komisiju za javne nabavke i pokušava se od 2017 godine sprovesti ovo djelo jer nažalost dolazimo do zakona o javnim nabavkama i tamo imamo sve propisano i ako malo napravite propust, pa onda idu žalbe pa poništenje oglasa, tako da nam je dva puta propao nam je tender” dodao je Zoran Jovanović

“Mi bi nabavlii 13 sirena, postavljene bi u 13 gradova i općina, Spreča bi nabavila za svoje potrebe na brani sirene, grad Lukavac bi pored naših nabavio sebi još sirena da bi imali tri sirene.”

Iz Kantonalne Civilne zaštite navode kako će u tekućoj godini raditi na tome da se naprave sistemi obavještavanje i uzbunjivanja građana, ali i edukovati stanovništvo o tome kako se oni trebaju ponašat kada dođe do prirodne nesreće. U narednoj godini će, tvrde, raditi i na jačanju sistema civilne zaštite i izmjene zakonske regulative sve u cilju bolje zaštite stanovništva od prirodnih i drugih katastrofa.