JZNU Dom zdravlja -Novi mandat Prim.dr. Suadu Bijediću

Upravni odbor JZNU Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla na svojoj redovnoj sjednici, dvadesetoj po redu, izabrao je novog direktora ove ustanove. Za novog direktora izabran je Prim.dr. Suad Bijedić, kojem će ovo biti drugi mandat. Bijedić je izabran jednoglasno na period od četiri godine.

Prim.dr. Suad Bijedić je u svom prvom mandatu u situaciji u kojoj u zdravstvu treba mnogo toga za kvalitetan rad a opća situacija – posebno finansijska, nije najpovoljnija, ipak napravio veoma uspješnu ustanovu zajedno sa svojim prvim saradnicima. Na poziciju direktora u prvom mandatu od četiri godine u JZNU Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla, prim.dr.Suad Bijedić izabran je početkom  2015. godine.

Prim.dr. Suad Bijedić, direktor JZNU Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla rođen je 5. novembra 1958. godine u Trebinju, gdje je završio Osnovnu školu i Gimnaziju. Medicinski fakultet završio je u Tuzli. Specijalizaciju iz Urgentne medicine stiče 27.januara 1992 godine u Sarajevu. Član je nadzornog odbora Urgentne medicine Bosne i Hercegovine te član Udruženja kardiologa BiH. Prim.dr. Suad Bijedić završio je i subspecijalizacije za ultrazvuk srca i abdomena te za color dopler krvnih sudova. Obavljao je i funkciju višeg asistenta na predmetu Urgentne medicine na Medicinskom fakultetu u Tuzli. Autor je 10 stručnih radova/publikacija iz oblasti urgentne medicine i kardiologije. Dobitnik je velikog broja nagrada kako iz struke tako i za učešće u humanitarnim akcijama za koje je često bio i inicijator.

(Dom zdravlja Tuzla/RTV7)