Jedanaest žalbi građana na rad policijskih službenika ocijenjeno neosnovanim

Odbor za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima Bosne i Hercegovine razmatrao je 14 žalbi na rad i postupanje policijskih službenika Granične policije Bosne i Hercegovine.

Odbor je ocijenio da je 11 žalbi nesnovano, dok su dvije žalbe ocijenjene osnovanim i protiv odgovornih policijskih službenika podnesen je prijedlog za vođenje disciplinskog postupka.

U vezi sa jednom žalbom, Odbor je k znanju primio informaciju o preduzetim mjerama Granične policije BiH, saopćeno je iz Parlamentarne skupštine BiH.