Jasminka Memić, kandidatkinja SDBIH za OV Lukavac: Hrabra da prihvati i uporna da istraje

Razgovarala: Mubina Biščić-Delmanović

Jasminka Memić prepoznatljivo je lice javne, a posljednje četiri godine političke scene u Lukavcu. Kao dugogodišnjoj novinarki dobro su joj poznati problemi građana općine Lukavac koje je pratila, o njima izvještavala i animirala za njihovo rješavanje. Kada se 2016. godine prvi put kandidovala za Općinsko vijeće Lukavac istakla je da joj je to način da iz pozicije objekta postane subjekt, inicijator i akter pozitivnih promjena u svojoj lokalnoj zajednici. Tokom četiri godine mandata bila je među aktivnijim vijećnicima, govornicu je koristila za argumentovane diskusije, davala kvalitetne inicijative, te predlagala konstruktivna rješenja i zaključke. U osvajanje novoga mandata krenula je kao kandidatkinja na listi Socijaldemokrata BiH pod rednim brojem 5, kao dio političkog pokreta koji daje podršku načelniku Edinu Deliću.

Iza vas je četverogodišnji period tokom kojeg ste bili među prepoznatljivijim vijećnicima Općinskog vijeća Lukavac i generalno aktera lokalne političke scene. Kako Vi ocjenjujete Vašu ulogu u ovom predstavničkom organu građana i jeste li zadovoljni postignutim?

Jasminka Memić: Svojim angažmanom, zalaganjem i načinom na koji sam lično radila i doprinosila jesam. Svoj potencijal nisam ostvarila u punom kapacitetu jer sam djelimično bila sputana okvirima lokalne politike kluba kojem sam tada pripadala, ali sam to pokušavala, i smatram i poprilično uspjela, izvan vijećničkih klupa. Naime, bila sam izuzetno angažovana na brojnim projektima koji su od interesa za građane, posebno marginaliziane grupe, dala doprinos izradi najvažnijih dokumenata koji određuju dalji način kreiranja ambijenta u kojem ćemo živjeti i raditi, poput Strategije integriranog razvoja općine Lukavac, bila prisutna na terenu i u kontaktu sa građanima zalažući se za rješavanje njihovih problema i dala dvadesetak kvalitetnih inicijativa od kojih je većina provedena ili je njihova realizacija u toku.

Bili ste među tek nekolicinom vijećnika koji su koristili govornicu. Zbog čega ste izabrali takav način djelovanja koji nije baš popularan u bh. politici jer vas to dovodi u situaciju kada ste izloženi i kritici i kada možete ući u direktne sukobe?

Jasminka Memić: Jedan od meni omiljenih citata kaže: „Oni koji biraju puteve utrte, ne pale svjetla novim što dolaze“. Samo zato što je nešto uobičajeno meni ništa ne znači ako znam da je pogrešno. Ja sam u mandat ušla kao osoba koja dobro poznaje i lice i naličje i sjaj i bijedu općine Lukavac jer sam tokom četvrt vijeka bila novinar koji je izvještavao sa terena i sama bila inicijator i sudionik brojnih akcija, događaja i projekata. Još i prije nego sam sama postala vijećnica upoznala sam način na koji funkcionišu i Općinsko vijeće i javna uprava, te mi je to vjerovatno dalo određeni stepen samopouzdanja. Shvatila sam ozbiljnost svoje uloge i povjerenja koje mi je ukazano, pa sam bila posvećena i za svaki ponuđeni dokument i zakazanu sjednicu se pripremala. Ako za nečim žalim jeste što to nisam radila i češće i što sam prećutala neke stvari koje iz ove perspektive nisam trebala. Očekujem novi mandat u kojem ću biti još aktivnija i produktivnija.

Kakva su Vaša iskustva iz Općinskog vijeća Lukavac i da li ste doživljavali neka neugodna iskustva zbog toga što ste žena?

Jasminka Memić: Bilo je i neprijatnosti i pokušaja diskeditacije, ali ništa dramatičnije od onoga sa čim sam se susretala i na radnom mjestu i sa čim se generalno većina žena u BiH susreće. I u politici i u drugim sferama života odnos muškaraca prema koleginicama često je pasivno agresivan i podcjenjivački. Možda je to i dobro jer kada Vas u startu podcijene, a zapravo ste kompetentniji i elokventniji od njih, možete to iskoristiti kao prednost. Neki su na profesionalnu kritiku i pokušaj konstruktivne razmjene mišljenja odgovarali prizemnim komentarima. Ipak, većina kolega me je poštovala i generalno nemam loše iskustvo.

U proteklom mandatu od 31 vijećnika bilo je samo pet vijećnica, a kasnije četiri. Da li očekujete neke promjene kada je u pitanju broj žena nakon Lokalnih izbora u BiH 2020.?

Jasminka Memić: Nemam pretjerano velika očekivanja jer naši građani i dalje rađe na listama biraju muškarce. Ako su gledali sjednice Vijeća koje su emitovane uživo i imaju svijest o tome da je najvažnije birati one koji će artikulisano znati braniti njihove interese onda bi im ja trebala biti među prvim izborima. To nema veze sa polom nego sa kvalitetom rada i načinom argumentacije za ostvarenje nekih nastojanja jer se i neke vijećnice nisu baš pokazale u najboljem svjetlu. Ja sam majka dvije kćerke, dvije žene, i meni je važno da sam nakon dvodecenijskog suverenog muškog vladanja za tom govornicom dokazala da žena može biti i glas i stav, a ne samo dignuta ruka i spuštena glava. Osim mene, i neke druge žene iz Lukavca koje su bile imenovane u određena radna tijela, su se iskazale bolje na mjestima gdje se konkretno radi, a nema primanja i drugih privilegija kao stimulatora.

Šta je sa izvršnom vlasti, odnosno javnom upravom, ima li tu nekih pomaka?

Jasminka Memić: Ravnopravne nismo, ali pomaka ima. Od imenovanja načelnika Edina Delića značajno je povećan broj šefica službi u javnoj upravi i nisam sigurna, ali mislim da ih je sada i više. Povećan je i broj direktorica javnih preduzeća i ustanova i to je pohvalno.Treba nastaviti u tom pravcu. Kvote koje obezbjeđuju ravnopravnost se uvode svagdje u svijetu i dobre su kao privremena mjera, a ne dugoročno davanje privilegija bilo kome. Meni emancipacija kolega nije na prvom mjestu. Uloga žena u politici jeste zahtjevna, ali one koje su dovoljno hrabre da ih prihvate trebaju istrajati da budu glavne, a ne sporedne. Na izbore izlazim kao kvalitetan kandidat, upoznat sa lokalnim problemima i sa dovoljno znanja da proaktivno djelujem na njihovom rješavanju, i želim da me građani mjere i biraju na osnovu toga.

Za šta ćete se zalagati u drugom mandatu, ukoliko budete izabrani?

Jasminka Memić: Slogan kampanje Socijaldemokrata BiH na čijoj listi jeste „Sa načelnikom Edinom Delićem da završimo započeto“. Većina onoga za što ćemo se boriti je u fazi pripreme, izrade projektne dokumentacije ili već u određenim fazama rada. Važno nam je nastaviti povećavati stepen efikasnosti i dostupnosti općinske administacije investitorima i građanima, poboljšanje ekoloških prilika na teret zagađivača i bez ugrožavanja radnih mjesta, proširenje toplovodne mreže na šire gradsko područje, nastavak projekta WATSAN, transparentno zapošljavanje u javnim službama i institucijama, ujednačen razvoj infrastrukture po mjesnim zajednicama, veća izdvajanja za projekte mladih, kulturu i umjetnost, očuvanje i i bolje iskorištenje turističkih potencijala i stvaranje ambijenta za otvaranje novih radnih mjesta, kroz konkretne aktivnosti i projekte. Najvažnije od svega nam je što većem broju stanovnika općine Lukavac osigurati pitku vodu i to je ono što je nulti prioritet, ali je za to potrebna većina u Općinskom vijeću Lukavac, a ko će je formirati zavisi od toga koliko će mandata kojoj političkoj opciji dodijeliti građani.

Imate li neku poruku za građane opštine Lukavac uoči Lokalnih izbora u BiH 2020.?

Jasminka Memić: Neophodno je da shvate važnost izlaska na izbore i odgovornog biranja pojedinaca i političkih subjekata koji će raditi za dobrobit  svih građana općine Lukavac, a ne za uske familijarne i interesne krugove. Za donošenje odluka koji se tiču kvalitete života njihovih porodica moraju ovlastiti odgovorne i sposobne, a ne neobrazovane i podobne. Mi smo se kandidovali, a izbor je njihov.