Jalska džamija u Tuzli dobila status nacionalnog spomenika

Na 27. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika donesena je odluka o proglašenju tri dobra nacionalnim spomenicima.

Prema novoj odluci nacionalnim spomenicima su proglašeni historijska građevina – stambena zgrada u ulici Franjevačka br. 2 (zgrada Mehmedbega Fadilpašića) u Sarajevu, džamija Dživar u Donjem Čičevu kod Trebinja i graditeljska cjelina – Jalska (Mehmed-agina, ili Kizler, djevojačka, Hafiz-hanumina) džamija sa haremom u Tuzli.

Odluke su donijeli predsjedavajući komisije prof. dr. Amir Pašić i članovi Radoje Vidović i Goran Milojević. Sjednici su prisustvovali i predstavnici međunarodne zajednice u BiH.

Osim toga, komisija je donijela odluke o neispunjavanju kriterija za proglašenje sljedećih dobara nacionalnim spomenicima BiH:

-Ahmed-dedino turbe u Banjoj Luci, grad Banja Luka, RS

-Džamija u Gornjem Lukavcu (Donji džemat), općina Gradačac, FBiH

-Džamija u Gornjem Lukavcu (Gornji džemat), općina Gradačac, FBiH

-Džamija Međiđa Donja, općina Gradačac, FBiH

-Džamija Međiđa Gornja, općina Gradačac, FBiH

-Džamija Biberovo Polje, općina Gradačac, FBiH.

Usvojena je Odluka o produženju režima zaštite za jedno dobro sa Liste peticija.