Turska donirala ortopedska pomagala za RVI Tuzlanskog kantona

Savezu ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona danas je uručena vrijedna donacija Ambasade Republike Turske u našoj zemlji. Devet invalida dobilo je električna, a 25 manuelna kolica. Vrijednost donacije je oko 70 hiljada KM.

Republika Turska je ovog mjeseca donirala ortopedska pomagala na nivou cijele BiH u vrijednosti od oko pola miliona KM. Donirana su električna i manuelna invalidska kolica, podpazušne štake i čarape za protezu. U Tuzlanskom kantonu ovaj projekat je proveden preko Saveza RVI, a putem kojeg je devet stospostotnih ratnih vojnih inalida dobilo električna, a 25 veterana manuelna kolica. Vrijednost jednih električnih kolica je oko 5700 KM dok je za manuelna bilo potrebno izdvojiti hiljadu KM.

Ova donacija je uručena u sklopu obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, kako bi se i na taj način pokazalo da oni, koji su dali najviše u borbi za odbranu zemlje, nisu zaboravljeni.

(nezavisni/rtvtk)